CO2-uitstootreductie in Nederland nog niet de helft van de hele EU

CO2-uitstootreductie in Nederland nog niet de helft van de hele EU

4 januari 2016 – In 2013 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 10% lager dan in 1990. Dat is nog niet de helft van de reductie die de hele EU wist te bereiken: 23%. Dat blijkt uit het CBS-rapport ‘Nederland langs de Europese meetlat 2016’.
Nederland haalt 5% hernieuwbare energie, koploper Zweden 52%.

Uit het CBS-rapport
‘(…) In 2013 is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 10 procent lager dan in 1990. De 28 landen van de Europese Unie hebben gezamenlijk een reductie bereikt van 23 procent, net zoveel als de daling in Duitsland. Opvallend is de grote afname in alle Oost-Europese landen, tussen 30 en 61 procent. Het gaat in vergelijking met andere Europese landen hier echter om kleine absolute dalingen. Na de val van de Berlijnse muur (1989) zijn in deze landen veel vervuilende industrieën verdwenen of gemoderniseerd.

Meer inwoners, grotere uitstoot
Hoe meer inwoners een land heeft, hoe groter de uitstoot van broeikasgassen is. Nederland draagt 4 procent bij aan de uitstoot van de Europese Unie, Duitsland als grootste uitstoter: 21 procent. De uitstoot per inwoner verschilt per land. Een Nederlandse inwoner veroorzaakt 30 procent meer uitstoot dan de gemiddelde Europeaan. Slechts vijf EU-landen doen het op dit punt slechter dan Nederland. Dit hangt samen met de relatief grote omvang van de Nederlandse economie per inwoner.

Nederland hoort bij de landen met een lage emissie-intensiteit, mede door energiebesparingen, hoge import van elektriciteit en een steeds grotere dienstensector. De emissie- intensiteit geeft aan hoeveel broeikasgassen er worden uitgestoten per euro van het bruto binnenlands product. Bulgarije, Estland en Tsjechië hebben een energievoorziening waarbij relatief veel broeikasgassen worden uitgestoten. Oostenrijk en Zweden produceren relatief veel hernieuwbare energie waardoor hun economie niet zo emissie-intensief is. Frankrijk produceert veel nucleaire energie waarbij geen broei- kasgassen vrijkomen. De Nederlandse emissie- intensiteit is in 2012 slechts 2 procent verbeterd ten opzichte van 2008. Dit is veel minder dan de daling in Europa van 9 procent.

Weinig hernieuwbare energie in Nederland
In Nederland komt 5 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen, bij koploper Zweden is dit 52 procent. Alleen Malta en Luxemburg scoren lager dan Nederland. De lage score van Nederland heeft diverse oorzaken: weinig waterkracht, ruime beschikbaarheid van aardgas waardoor huishoudens weinig hout verstoken, en minder overheidssteun voor hernieuwbare energie dan in andere EU-landen. (…)’

160104-C)2uistootreductieNed

160104-NedHerenieuwwb

Bronnen
CBS, 4 januari 2016: Nederland langs de Europese meetlat 2016

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.