Coalitie botst over kolencentrales

23 december 2016Er komt vandaag hoogstwaarschijnlijk geen kabinetsstandpunt over de kolencentrales. Wel of niet, een of meer kolencentrales sluiten: PvdA en VVD kunnen het niet eens worden. 

De ministerraad van vandaag is de laatste gelegenheid om nog dit jaar tot een kabinetsstandpunt te komen; morgen begint het kerstreces.
Minister Kamp had toegezegd nog dit jaar met een plan voor de kolencentrales te komen, nadat het hem in oktober niet gelukt was.

De contouren van het probleem:

 • Energieakkoord
  In het Energieakkoord was al afgesproken de vijf oudste kolencentrales te sluiten.
 • De laatste vijf centrales
  De discussie gaat over vijf resterende kolencentrales: drie nieuwe (twee op de Maasvlakte en één  in de Eemshaven) en twee centrales uit de jaren negentig (Hemwegcentrale Amsterdam en Amercentrale Geertruidenberg).
 • Tweede Kamer
  De Tweede Kamer wilde nog dit jaar een plan voor de sluiting van kolencentrales en vroeg nadrukkelijk de mogelijkheid na te gaan om alle centrales te sluiten. (VVD was tegen, PvdA voor.)
 • VVD
  De VVD voelt niets voor sluiting, zeker niet van de nieuwste drie (Kamp: ‘De schoonste van Europa’) en eigenblijk ook niet van de andere twee.
 • PvdA
  Wil het liefst sluiting van alle kolencentrales, maar zeker van de Hemweg- en de Amercentrale.
 • Hemwegcentrale biedt sluiting aan
  Nuon heeft bekend gemaakt wel te willen onderhandelen over vervroegde sluiting van de Amsterdamse kolencentrale (‘uitgediend’ in 2034). Dat aanbod kwam nadat duidelijk was dat deze centrale geen subsidie zou krijgen voor het meestoken van biomassa.
 • De complicatie van het meestoken van biomassa
  Door veel houtsnippers mee te stoken, kan de energie van kolencentrales ‘groen’ worden genoemd. Voor dat meestoken bestaat een grote subsidiepot. Maar het meestoken van ‘biomassa’ is zeer omstreden. Er is forse verdeeldheid over de vraag of het meestoken wel zo duurzaam is (vrijkomende CO2, import van de biomassa) en of de miljarden subsidie niet beter besteed kunnen worden.
  PvdA en D66 zijn tegen het meestoken en de subsidie. De VVD is vóór.
 • Gevolgen sluiting kolencentrales
  Minister Kamp vreest dat we ‘viezere’ stroom of zelfs bruinkool moeten gaan importeren om aan de energievraag te kunnen voldoen. De sluiting zal bovendien veel geld gaan kosten (afkoopregeling).
 • ‘Urgenda-vonnis’
  Het Urgenda-vonnis dwingt het kabinet ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 25% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het kabinet wil dat naleven.
 • CO2-uitstootreductie gaat sneller
  In oktober werd duidelijk dat de uitstootreductie sneller gaat. Ook zonder sluiting van de kolencentrales is de reductie haalbaar.

Over het bijstoken van biomassa

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Volgens duurzaamheidsadviseur Jan Paul van Soest is het maar de vraag of stoken van biomassa zoveel schoner is. “Door een boom eerst te planten en later te verbranden, komt er net zoveel CO2 in de lucht als hij ooit heeft opgenomen. De uitstoot is dus per saldo nul. Op Europees niveau is besloten dat dit duurzaam is. Maar binnen de politiek is daar discussie over.”
Zo noemt PvdA-Kamerlid Jan Vos het een “houtsnippersubsidie”. Het is volgens hem een oneigenlijke manier om een kolencentrales open te houden. “Het hout voor biomassa komt uit Canada, dat gaat per boot naar Nederland en wordt dan in een kolencentrale gegooid. Daar geven we miljarden aan uit en dat noemen we dan duurzame energie”, zei Vos eerder.
De PvdA diende daarom deze maand een motie in om de subsidie stop te zetten, hoewel de partij het stoken van biomassa aan het begin van deze kabinetsperiode nog wel steunde.
Ook D66 is tegen het bijstoken van biomassa in kolencentrales. “Is er iemand die telt hoeveel bomen er worden geplant en vervolgens gekapt en verbrand? Het is maar de vraag hoe waterdicht het systeem is, daarnaast is het zonde van de Nederlandse subsidie die nu naar Canada gaat”, zegt Kamerlid Stientje van Veldhoven.
De VVD wil juist wel doorgaan met het stoken van biomassa. Kamerlid Andre Bosman: “Wij hebben bijna de schoonste centrales van Europa. De vraag is waarom we die in zo’n hoog tempo zouden moeten sluiten als we ze ook schoner kunnen maken met behulp van biomassa.” (…)’

 

Over VVD en PvdA

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Het kabinet broedt al maanden op de kwestie. Eigenlijk zou Kamp in oktober helderheid verschaffen, maar VVD en PvdA kwamen er destijds onderling niet uit. De afgelopen weken overlegden de coalitiepartijen veelvuldig over een oplossing, maar ook gisteren leverde dit niets op. (…) De PvdA wil graag een sluitingsdatum op deze Hemweg- en Amercentrale plakken, de VVD voelt daar weinig voor. Het kost geld, redeneert Kamp, terwijl de winst voor het klimaat volgens hem beperkt is. (…) Wat Kamp bovendien dwarszit, is dat de PvdA in de Tweede Kamer moties indient die het energieakkoord in gevaar kunnen brengen. Het gaat om het stopzetten van subsidies aan kolencentrales en het zoeken naar alternatieven voor windmolens in Drenthe. Deze botsing tussen de VVD-minister en de PvdA-fractie bevordert de samenwerking niet. (…)’

 

Bronnen
NOS, Nieuwsuur, 22 december 2016: Gesprekken PvdA en VVD over kolencentrales muurvast
Trouw, 23 december 2016: Coalitie botst over toekomst kolencentrales (via Blendle)
Foto: steenkooloverslag voor kolencentrales (foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.