Collectieve zonnepanelen in één jaar verdubbeld

Collectieve zonnepanelen in één jaar verdubbeld

19 januari 2016 – De markt voor collectieve zonne-energieprojecten, waarbij er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen buiten het eigen huis, groeide 100% in 2016. In omzet naar € 12 mln. 

Uit een bericht van Zonnepanelen Delen (crowdfunder)
‘(…) Het draagvlak voor duurzame initiatieven stijgt als men ook zelf kan profiteren van de opwekte duurzame energie. 85% van de Nederlanders wil meer zonne-energie in Nederland. Daar financieel aan bijdragen en van profiteren leeft steeds meer, zo blijkt uit onderzoek van ZonnepanelenDelen. Nadat er al veel windmolens op land via coöperaties zijn gefinancierd, volgen nu vele collectieve of coöperatieve zonnedaken en -parken. (…)
De markt voor crowdfunding is 100% gegroeid van 6 miljoen naar 12 miljoen euro per jaar. Nadat de markt een gigantische sprong voorwaarts maakte in 2015, toen er echt bekendheid werd gegenereerd voor zonnepanelen op een ander dak. De collectieve zonne-energiemarkt is nu 21 miljoen euro groot. (…)

Verschillende regelingen

Er zijn verschillende regelingen om zonne-energie te stimuleren in Nederland. Zonne-energie wordt snel goedkoper, maar kan op zichzelf nog niet concurreren met de traditionele energievormen, waarbij er sprake is van uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Daarom stimuleert de overheid via verschillende regelingen zonne-energie. Eén zo’n regeling is de postcoderoos (officieel geheten: regeling verlaagd tarief). In 2016 zijn de postcoderoos-projecten in een hogere versnelling gekomen, de overheid heeft de regeling aangepast, er mag nu in een groter aangrenzend gebied virtueel worden gesaldeerd en over een hoger tarief.
In 2016 zijn er 23 postcodeprojecten met zonne-energie bijgekomen. Deze zijn in omvang klein, juist omdat er maar uit een klein aanpalend gebied deelnemers kunnen worden geworven. (…)

Een andere overheidsregeling is de SDE+ regeling voor grootzakelijke netaansluitingen. Via deze SDE+ (stimulering duurzame energie) regeling kun je via een veiling inschrijven op een bepaalde vergoeding per eenheid duurzame energie. Als de subsidie verkregen is, en daar zit de crux want de toekenning is laag, dan kan men op veel meer manieren het project financieren. Deze regeling is daardoor wel schaalbaar. Dat zorgt er tevens voor dat deze vorm van financieren steeds verder versnelt. De financiering voor deze projecten was bij de laatste projecten in 2016 eerder een kwestie van uren dan van dagen, voordat alle zonnepanelen waren bezet. Dit zal het komende jaar alleen nog maar verder versnellen. (…)’

 

Bronnen
Zonnepanelen Delen, 19 januari 2017: De stand van (burger)participatie met zonne-energieprojecten 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.