151120-BelgWindOpZee

Colruyt en Fluxys pionieren in power-to-gas

De Belgische retailgroep Colruyt en gastransportnetbeheerder Fluxys hebben een samenwerking opgezet om op industriële schaal een power-to-gas installatie te bouwen die groene elektriciteit omzet in groene waterstof dat in de bestaande aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen.

Colruyt participeert in dit project via zijn dochterbedrijven Eoly en offshore windenergieproducent Parkwind. Via Parkwind gaat ook de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) mee in zee. PMV, met als voorzitter de Antwerpse N-VA-schepen (wethouder) Koen Kennis, is volledig eigendom van de Vlaamse overheid, Fluxys is voor bijna 80% eigendom van diverse Belgische overheden.

In een eerste fase onderzoeken ze de haalbaarheid van de installatie. Anders dan demonstratieprojecten elders in Europa beogen Eoly, Parkwind en Fluxys om in België een van de eerste power-to-gas installaties op industriële schaal te realiseren. Ze willen een installatie bouwen met een vermogen om circa 25 MW elektriciteit van Parkwind op momenten van hoge productie en lage vraag om te zetten in waterstof. De waterstof kan dan in de markt gezet worden als koolstofvrije brandstof of grondstof.

Pieken afvlakken

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “We mikken erop om groen gas als bijkomende hernieuwbare energiebron naast wind en zon te ontsluiten.” Hernieuwbare energie zoals zon en wind zorgen voor variabiliteit in de elektriciteitsproductie. “Naarmate het hernieuwbare productiepark in de toekomst verder aangroeit, wordt de toenemende variabiliteit een belangrijke uitdaging. Daarop wil het project een antwoord bieden. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om met de power-to-gas installatie de variabiliteit van de elektriciteitsproductie met (offshore) windenergie op te vangen en op die manier netondersteunende diensten te leveren. Zo vormt de installatie een link waarmee het gas- en elektriciteitssysteem elkaar optimaal kunnen aanvullen en versterken.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.