Naar een duurzame bio-economie

Schermafdruk 2015-10-26 17.53.19
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
Naar een duurzame bio-economie
Oktober 2015, 38 pagina’s

Samenvatting
Een duurzame bio-economie met biomassa als grondstof biedt veel voordelen. Minder uitstoot van broeikasgassen, minder afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen en méér werkgelegenheid. Het ontwikkelen van een hoogwaardige biobased economy is kansrijk voor Nederland. Ambitieus beleid en een overheid die haar rol pakt zijn daarbij onmisbaar. Hiervoor geeft de Commissie Corbey in haar visie vijf richtingaanwijzers én concrete aanbevelingen waar het kabinet direct mee aan de slag kan.

De Commissie Corbey adviseert het kabinet ten eerste om duidelijk ambitie uit te spreken: maak duidelijk wat Nederland wil met de bio-economie als onderdeel van de circulaire economie en voer consistent en gefaseerd beleid gericht op de korte en lange termijn. Benut daarbij de kracht van de regio’s, van het internationale bedrijfsleven, van Europa en de potentie van mondiale afspraken. Bijvoorbeeld via een stakeholderdialoog en een grondstoffenplan voor de lange termijn voor voedsel, voeder, chemie/materialen en energie gericht op 2050, inclusief bodemvruchtbaarheid. Daarnaast adviseert de commissie onder andere om te sturen op duurzame productie van biomassa, het mobiliseren van duurzame biomassa te stimuleren en responsief beleid te maken en bij te stellen als er onbedoelde negatieve effecten optreden.

Meer informatie
Corbey, 21 oktober 2015: Transitie naar bio-economie vraagt ambitieus overheidsbeleid
Aanbiedingsbrief aan minister Kamp (pdf, 2 pag.)
Aanbiedingsbrief aan staatssecretaris Mansveld (pdf, 2 pag.)
FluxEnergie, 27 oktober 2015: ‘Overheid moet in actie komen: bio-economie stagneert onnodig’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.