‘Concept-gasbesluit Kamp deugt niet’

‘Concept-gasbesluit Kamp deugt niet’

11 augustus 2016 – Vandaag sluit de mogelijkheid om bezwaren in te dienen tegen het concept-gasbesluit van minister Kamp. Tegenover het Technisch Weekblad bekritiseren twee wetenschappers het besluit: ‘houtje-touwtje-redenering’ en ‘een fout perspectief’.

Het concept-gasbesluit dat minister Kamp op 24 juni nam gaat uit van een gelijkmatige winning van 24 mrd m3 Gronings gas per jaar (alleen bij een koude winter is een extra winning toegestaan). Dit concept-gasbesluit van minister Kamp is gebaseerd op een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat weer een reactie was op het winningsplan dat de NAM zelf gemaakt had.

De Belgische geoloog Manuel Sintubin (Universiteit Leuven) stelt echter dat het gasbesluit gebaseerd is op een ‘fout perspectief’: ‘(…) ‘Niet het beperken van het aantal aardbevingen is van belang, maar vooral beperking van de hoeveelheid energie die vrijkomt. (…) Als we het over aardbevingen hebben, moeten we het hebben over de seismische energie die vrijkomt, ongeacht het aantal bevingen. Dus moet er bij de gaswinning vooral naar gestreefd worden dat de totale seismische energie die jaarlijks vrijkomt onder controle gehouden wordt, ongeacht het aantal aardbevingen.’ (…)’

Jacques Hagoort, oud-hoogleraar TU Delft, is het daarmee eens en vindt dat het gasbesluit gebaseerd is op ‘een opportunistische houtje-touwtje-redenering die uitkomt op juist dat winningsniveau van 24 miljard m3 dat Gasunie Transport Services (GTS) nodig vindt’.

 

Bronnen
Technisch Weekblad, 10 augustus 2016: Besluit gaswinning Groningen opportunistisch
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.