Consumentenbond dreigt met rechtzaak tegen Essent

8 maart 2016De Consumentenbond wil dat Essent alle kosten voor afgenomen energie terugbetaalt aan klanten die vorig bij MediaMarkt of Gamma een energiecontract afsloten en daar nu vanaf willen. Zij kregen niet de wettelijke bedenktijd, aldus de Consumentenbond. 

Als Essent de kosten niet terugbetaalt, stapt de Consumentenbond naar de rechter. Dat schreef de Consumentenbond in een brief aan Essent.

Uit een bericht van de Consumentenbond
‘(…) Tot 1 december 2015 meldde energieleverancier Essent bij de verkoop van energiecontracten in de MediaMarkt en Gamma dat consumenten geen bedenktermijn hadden. Dit is echter wettelijk verplicht; bij verkoop buiten verkoopruimte geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Geeft een bedrijf dat niet, dan schrijft de wet voor dat er een bedenktermijn van 12 maanden geldt en dat consumenten niet hoeven te betalen voor de energie die al in de tussentijd is afgenomen.

Op aandringen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) paste Essent de werkwijze aan, maar de Consumentenbond is nog niet tevreden over de afhandeling van de te ontbinden contracten.

‘(…) Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat Essent het contract wel wil ontbinden, maar dat het bedrijf op geen enkele wijze bereid is de al afgenomen energie terug te betalen en ook het bedrag van de destijds bij het afsluiten van het contract ontvangen waardebon terugeist. (…)’

Essent weigerde deel te nemen aan de uitzending van Tros Radar over het onderwerp (7 maart) met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond, ‘twee partijen die ook actief zijn op de energiemarkt’. In een reactie stelt Essent de bedenktermijn van 14 dagen aan te houden, waarbinnen zonder boete, maar mét teruggave van de ontvangen cadeaubon kan worden opgezegd.

De reactie van Essent op de website van Essent
‘(…) Wij hebben de ACM, als toezichthouder op de markt, in 2015 gevraagd deze werkwijze per 1 december 2015 bindend te verklaren. Dat heeft zij vervolgens gedaan. (…)
De Consumentenbond ziet bezwaren in deze werkwijze. Wij hebben hen verschillende keren uitgenodigd om hierover met ons te praten. Echter, de Consumentenbond is tot op heden niet op dit aanbod ingegaan. Terwijl Vereniging Eigen Huis in eerste instantie heeft aangegeven tevreden te zijn over de recente aanpassingen in onze werkwijze zoals wij die bij Mediamarkt en Gamma hanteren.
Wij blijven sturen op een constructieve dialoog met beide partijen, maar zonder druk van consumentenprogramma’s en camera’s, zodat er voldoende ruimte is voor een gedegen uitwisseling van gedachten. (…)’

Bronnen
Consumentenbond, 7 maart 2016: Rechtszaak dreigt voor Essent om MediaMarkt-contracten
Essent, 7 maart 2016: Reactie Essent op uitzending Tros Radar van 7 maart 2016
Radar, 7 maart 2016: Colportage Essent
Vereniging Eigen Huis, 7 maart 2016: Ook Essent moet zich aan de wet houden

Zie ook
FluxEnergie, 9 september 2015: ‘Essent overtreedt regels consumentenverkoop’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.