Consumptie groene stroom in 2015 op recordhoogte

 

26 januari 2016Nederlandse consumenten en bedrijven gebruikten in 2015 12,5 procent meer groene stroom dan het jaar ervoor. Een recordhoeveelheid, aldus CertiQ, een organisatie die certificaten voor groene stroom uitgeeft, in haar jaarverslag. 

Het is een dubbele boodschap: enerzijds een grote vraag naar groene energie, anderzijds blijkt uit de Certiq-cijfers dat Nederland zelf niet aan de vraag kan voldoen.

Uit het persbericht van CertiQ
‘(…) De hoeveelheid groene stroom waarvoor certificaten zijn afgeboekt in 2015 is toegenomen met 12,5%. Nog niet eerder zijn er in een jaar zoveel GvO’s [Garantie van Oorsprong] afgeboekt, namelijk 42,6 terrawattuur (TWh). In 2014 was dat nog 38 TWh. Daarbij is de vraag naar certificaten voor stroom uit wind in twee jaar met 66% fors gestegen en uitgegroeid tot meer dan 12 TWh per jaar (zie onderstaande tabel). Ook het afboeken van GvO’s voor zon is in 2015 relatief sterk toegenomen. Ondertussen doen Nederlandse GvO’s het onverminderd goed: de GvO’s die CertiQ uitgeeft worden zelden geëxporteerd maar vrijwel allemaal in Nederland afgeboekt.

Import
Consumenten vragen de afgelopen twee jaar steeds vaker naar groene stroom die in Nederland wordt opgewekt. Ondanks de stijging van de uitgifte van Nederlandse GvO’s is het aanbod echter niet groot genoeg om aan de volledige vraag te voldoen. Het grootste deel van de gebruikte GvO’s komt daarom uit het buitenland. Hierbij is een verschuiving te zien in de herkomst van geïmporteerde Garanties van Oorsprong; grote leverancier Noorwegen verliest terrein ten opzichte van met name Zweden, Italië en Frankrijk. De export van GvO’s halveerde, een logisch gevolg van de grote vraag naar GvO’s in Nederland.

Eindgebruikers 
Steeds meer grootzakelijke consumenten hechten waarde aan volledige transparantie over de GvO’s die leveranciers voor hen afboeken. CertiQ biedt deze transparantie op onafhankelijke en gecontroleerde wijze door het aanbieden van end-useraccounts. Hierop kunnen consumenten zien welke GvO’s voor hen zijn afgeboekt. Als zij specifiek gekozen hebben voor GvO’s van een bepaald windpark, bijvoorbeeld omdat dit bij hen in de buurt staat, of als ze kiezen voor GvO’s afkomstig van installaties die recent in gebruik zijn genomen, dan zien zij dat hier terug. Dit geeft consumenten de zekerheid dat de claims die zij maken over hun energiegebruik valide en betrouwbaar zijn. Op de 327 accounts (199 in 2014) is in 2015 10 TWh afgeboekt, een toename van 2,5 TWh ten opzichte van 2014. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt om te kunnen voldoen aan de vraag. Nederlandse energiebedrijven importeren daarom groene energie uit het buitenland, vooral uit Noorwegen, Zweden en Frankrijk. (…) Buitenlandse groene stroom komt vooral uit waterkrachtcentrales. In Nederland wordt groene energie opgewekt met windmolens en in biomassacentrales. (…)’

Bronnen
CertiQ, persbericht, 26 januari 2016: Record hoeveelheid groene stroom geconsumeerd in 2015
AD, 26 januari 2016: Groene stroom fors in de lift (via Blendle)
NOS, 26 januari 2016: Nederland kan niet voldoen aan vraag naar groene energie
Statistische overzichten van 2015 op de website van CertiQ

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.