COP21 – Dag 5: ‘We zijn er nog lang niet’

COP21 – Dag 5: ‘We zijn er nog lang niet’

5 december 2015 – Er was gisteren weliswaar een concepttekst voor een akkoord, maar niemand is er enthousiast over. Er zijn nog te veel beslispunten niet uitgewerkt. Toch komen maandag de milieuministers al voor het ‘echte’ politieke onderhandelen.

Onderhandelingen

Nog geen redelijk afgerond conceptakkoord
‘Le compte n’y est pas’ (We zijn er nog lang niet), zei de voorzitter van COP21, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. En Christiana Figueres (UNFCCC) zei het nog scherper toen ze concludeerde dat er nog geen enkel twistpunt was opgelost, maar ze zei ook dat de onderhandelingen precies zover waren als van tevoren was gedacht. (Website COP21)
Er had eigenlijk gisteravond een werkdocument moeten liggen waar volgende week de milieuministers in Parijs mee aan de slag moeten. De laatste versie van de concepttekst die er gisteren lag telt 38 pagina’s en staat nog vol met passages waarover geen overeenstemming is bereikt. Vandaag, 5 december, is er nog een laatste kans voor de wegbereiders om het conceptwerkdocument stappen verder te brengen.

Nog steeds onenigheid over de hulp aan ontwikkelingslanden
Wat zijn de pijnpunten? Daar worden officieel geen mededelingen over gedaan, maar ze zijn voor iedereen die het een beetje volgt overduidelijk.
Het gaat het vooral om ‘vragen als hoeveel (meer) geld de rijke landen vanaf 2020 via het VN-klimaatfonds aan de arme landen moeten geven, hoe ambitieus een klimaatakkoord moet zijn, in hoeverre ontwikkelingslanden ook aan CO2-reductie moeten doen en hoe vervolgafspraken zo kunnen worden aangescherpt dat de kritische grens van 2 graden Celsius opwarming kan worden gehaald.’ (De Volkskrant)

1,5 graad of 2 graden?
Er wordt ook nog volop gediscussieerd over de vraag of de slottekst zich moet beperken tot de tweegradengrens of dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten (die pleiten voor 1,5 graad of zelfs minder) ook op de een of andere maier in de tekst moet worden opgenomen. (The Guardian)

Eindeloze debatten
De NRC schrijft dat er over ‘ieder wissewasje’ eindeloos gedebatteerd wordt. ‘Vooral de zogeheten Like Minded Developing Countries, een groep van ontwikkelingslanden die er ongeveer hetzelfde over denken, zijn daar goed in. Landen als Venezuela en Bolivia, die klimaatverandering als een kapitalistisch kwaad beschouwen dat door het Westen moet worden opgelost, houden veel voorstellen tegen.’ (NRC)

De teksten (versies 4 december )
De laatste versie van gisteren  (Negotiation Updates
Progress on Text under the ADP)

Ook een dag van het geld
Op allerlei manieren kwam gisteren op de klimaattop ook de financiering aan de orde.

Klimaatrisico’s en financiële markten
Zo kondigde Mark Carney, de baas van de Bank of England, een Global Climate Change Disclosure Taskforce aan die geleid gaat worden door Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York. Het is een initiatief van de G20. De Taskforce zal bedrijven en beleggers informeren over klimaatrisico’s. Bloomberg: “It’s critical that industries and investors understand the risks posed by climate change, but currently there is too little transparency about those risks. (edie.net)

Energiebesparing in ontwikkelinslanden
De Europese Bank voor Opbouw en Ontwikkeling (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) kondiugt een fonds aan van $25 mrd om ontwikkelinslanden te helpen met energiebesparing. (De bank was ook nauw betrokken bij het appel van het International Energy Agency IEA om veek meer werk te maken van energiebesparing) (European Bank for Reconstruction and Development)

IRENA: Sustainable Energy Marketplace voor financiering
Het International Renewable Energy Agency (IRENA) lanceerde een Sustainable Energy Marketplace, een website die projecten en financiers probeert te linken. Sustainable Energy Marketplace

COP21Burgemeestersdag
Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, en Michael Bloomberg, oud-burgemeester van New York (Foto: Cities4Climate)

En een burgemeestersdag
Naast COP21 was er gisteren in het stadhuis van Parijs ook een Climate Summit for Local Leaders, een ‘burgemeestersdag‘.

.
Volgende week
Volgende week nemen de ministers en hoge officials het over van de wegbereiders. Of zij gezamenlijk de knopen kunnen doorhakken? Of wordt het een tekst met verwaterde passages?
De milieuministers zullen het eens moeten zien te worden over de bindendheid van het akkoord, de klimaatfinanciering voor de armere landen, het periodiek bijstellen van de CO2-reductiedoelstellingen.

Amerika legt de lat hoog.
The Guardian: ‘US special envoy for climate change Todd Stern said “a high-ambition coalition” was emerging, which “includes many countries” but not all of the 195 countries in the talks. He said the United States was now “really focused on getting that kind of strong agreement that is not watered down and does not kind of go to a lowest-common denominator or a minimalist agreement.” (The Guardian)

Foto: UNFCCC /COP21

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.