COP21 – Nederlandse banken willen topprioriteit voor klimaat

5 november 2015 – De Nederlandse banken roepen in een ‘klimaatstatement’ de Nederlandse regering op om van het klimaat een topproriteit te maken wanneer Nederland in de eerste helft van 2016 EU-voorzitter is.

Als bijdrage aan COP21 hebben Nederlandse banken een klimaatstatement uitgebracht.

‘Maar banken kunnen het niet alleen’
Uit een bericht van de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken
‘(…) “Banken maken economische activiteiten, waaronder ook de financiering van groene energie mede mogelijk en kunnen dus een positieve invloed hebben op de gevolgen hiervan voor ons klimaat. Maar banken kunnen het niet alleen,” aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zo wegen alle banken duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in hun financierings- en investeringsbeslissingen. Een aantal banken sluit sectoren met een relatief grote negatieve impact op het klimaat uit van financiering of stelt scherpe voorwaarden aan bijvoorbeeld maximale CO2-uitstoot. Andere kiezen ervoor om bedrijven met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid te belonen met extra dienstverlening en achterblijvers te stimuleren om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Openbaar maken
Voor sommige volgende stappen hebben zij andere partijen nodig. Zo streven banken, naar meer  transparantie over de gevolgen die hun leningen en investeringen hebben voor het klimaat. Een beperking hierbij is dat onvoldoende informatie beschikbaar is over de klimaatimpact van bedrijven en instellingen. In het statement roepen banken de Nederlandse overheid daarom op om bedrijven en instellingen die dit nog niet doen te stimuleren en in staat te stellen deze informatie openbaar te maken. Verder moedigen banken hun klanten al aan om hun CO2-uitstoot te verlagen. Vanuit hun rol als financieel adviseur helpen banken klanten bijvoorbeeld om efficiënter te produceren of om energiezuiniger te wonen en werken. Dat doen zij onder meer via gerichte financiële producten, inhoudelijke publicaties van de eigen economische bureaus en bijeenkomsten om klanten voor te lichten over besparingsmogelijkheden.
In het kader van het Energieakkoord en het daaraan verbonden Green Deal leveren banken technische expertise over de financiering van duurzame energieprojecten. Op die manier zijn banken continu in dialoog met overheid en maatschappelijke organisaties rondom klimaatverandering en zullen dat ook blijven doen na de internationale klimaattop in Parijs. (…)’

Tekst klimaatstatement
‘(…) Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

  • zijn transparant over de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering en werken aan continue verbetering van energieefficiency
  • wegen duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in onze financierings- en investeringsbeslissingen
  • werken toe naar transparantie over de (positieve en negatieve) impact van onze leningen en investeringen op klimaatverandering
  • moedigen onze klanten waar mogelijk aan om hun CO2-uitstoot te verlagen en helpen hen daarbij met producten en diensten
  • streven ernaar om de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, kantoren en ander vastgoed te versnellen
  • gaan de dialoog en samenwerking met de maatschappij aan rondom klimaatadaptatie en -mitigatie en de financiering daarvan
  • spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van (internationaal) beleid en criteria voor klimaat- en energie gerelateerde investeringen en beleggingen, zoals die van Green Bonds
  • moedigen de Nederlandse regering, ook in haar hoedanigheid als toekomstig voorzitter van de EU, aan om in te zetten op bindende, effectieve Europese klimaatdoelstellingen
  • moedigen de Nederlandse regering aan om tijdens het EU-voorzitterschap klimaat als topprioriteit te beschouwen en werk te maken van een effectieve CO2-prijs
  • moedigen de Nederlandse regering aan om bedrijven en instellingen te stimuleren en in staat te stellen om hun CO2-uitstoot openbaar te maken, zodat banken de klimaatimpact beter mee kunnen nemen in hun financierings- en investerings beslissingen

Ondertekenaars
Chris Buijink, Nederlandse Vereniging van Banken
Peter Blom, Triodos Bank
Wiebe Draijer, Rabobank
Carel van Eykelenburg, BNG Bank
Ewoud Goudswaard, ASN Bank
Karl Guha, Van Lanschot Bankiers
Ralph Hamers, ING Bank
Sikko van Katwijk, KAS BANK
Nanno Kleiterp, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Maurice Oostendorp, SNS Bank N.V.
Paulus de Wilt, NIBC Bank
Gerrit Zalm, ABN AMRO Bank N.V. (…)’

Bronnen
NVB, 3 november 2015: Nederlandse banken brengen gezamenlijk klimaatstatement uit
Klimaatstatement banken (pdf, 1 pag)
Toelichting op het klimaatstatement (pdf, 4 p[ag)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.