COP21 – Somberheid: Nederland doet het heel slecht in Europa

10 november 2015 – Met het oog op COP21 heeft Eurostat (het CBS van de Europese Unie) allerlei cijfers op een rij gezet om te kunnen beoordelen hoe de EU het doet. Wat er in ieder geval uitspringt is dat Nederland het heel slecht doet.

Aandeel duurzame energie
Het aandeel duurzame energie was in Nederland in 2013 een van de laagste in Europa (alleen Malta en Luxemburg doen het slechter). Nederland moet in 2020 (over vijf jaar) ten minste 14% van alle energie duurzaam opwekken, maar in 2013 stonden we nog maar op 4,5%.
Voor heel Europa geldt dat in 2013 15% van de energievoorziening verduurzaamd is en er nog 5% is te gaan tot het doel van 20% in 2020.
Vier landen hebben het doel nu al bereikt: Bulgarije, Estland, Litouwen en Zweden.

Broeikasgasreductie
In de EU als geheel is de CO2-uitstoot t.o.v. 1990 duidelijk verminderd: -17,9%. (Het EU-doel voor 2020 is -20% en het nieuwe doel voor 2030 is -40%).).In de Baltische staten en Roemenië is de uitstoot zelfs meer dan gehalveerd. Maar er zijn ook nog veel landen waar de uitstoot gestegen is: Malta (+57,3%), Cyprus (+47,7%), Spanje (+22,5%), Portugal (+14,9%), Ierland (+7%), Griekenland (+5,7%), Oostenrijk (+4%) en Slovenië (+2,7%).
De grootste CO2-uitstoters zijn: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Polen. Samen stootten deze landen in 2012 70% van alle EU-broeikasgassen uit.
De uitstoot van Nederland is in 2012 t.o.v. 1990 6,7% gedaald.

Schermafdruk 2015-11-10 07.31.48

Schermafdruk 2015-11-10 07.44.40

Energiebesparing
De primaire energieconsumptie is in de hele EU met 8,3% gedaald (t.o.v. 2005). Uitgedrukt in miljoenen tonnen olie verbruikte de EU in 2013 1.566,5 mln ton, terwijl het doel voor 2020 1.483 mln ton is.
Nederland heeft nog maar weinig teruggang weten te realiseren: met 3,8% nog niet de helft van het EU-gemiddelde.Slechts vier EU-landen hebben het nog slechter gedaan.

Bronnen
Eurostat, persbericht, 4 november 2015: A range of indicators monitoring progress made in the EU to tackle climate change (pdf, 7 pag)
Website Eurostat

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.