COP21 – Staatssecretaris Dijksma onderhandelt voor Nederland

151205-DijksmaSlider5 december 2015 – Maandag beginnen de ‘politieke’ onderhandelingen in Parijs. De hele week proberen de milieuministers van alle landen tot een klimaatakkoord te komen op basis van het voorwerk dat de ambtenaren deze week hebben gedaan. Staatssecretaris Dijksma onderhandelt voor Nederland.

In het kader van de onderlinge taakverdeling op het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat niet minister Schultz van Haegen, maar de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma. Dijksma is nog maar een maand staatssecretaris voor milieu. Ze heeft de zogenaamde pre-COP-vergadering van milieuministers op 9 november al bijgewoond.

De inzet van Nederland
Over de Nederlandse inzet bij COP21 schreef ze de Tweede Kamer: ‘(…) In Parijs moet een nieuwe, wereldwijde basis gelegd worden voor effectieve mondiale klimaatsamenwerking. Het politieke einddoel is al in 2009 (Kopenhagen) door regeringsleiders vastgesteld: de mondiale opwarming van de aarde moet beperkt worden tot minder dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.Parijs is een belangrijke stap op weg naar dat doel, Parijs is geen eindstation.
De inzet van het Koninkrijk is om in Parijs een juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten gericht op uitstootvermindering (mitigatie) en op aanpassing aan de gevolgen vanklimaatverandering (adaptatie) waar alle 196 partijen bij het klimaatverdrag naar vermogen aan bijdragen. Dit akkoord zal in 2020 in werking treden en moet ervoor zorgen dat landen gezamenlijk meer actie ondernemen om te komen tot een klimaatneutrale en klimaatbestendige wereld. Een nieuw mondiaal klimaatakkoord biedt kansen voor innovatie waarmee de wereldeconomie vergroent. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarin een voortrekkersrol vervullen.
In Parijs zal tot een akkoord moeten worden gekomen dat past bij de grote diversiteit aan landen in de wereld: een akkoord waarin enerzijds alle landen naar vermogen bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering, zonder strikte scheiding tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, maar waarin anderzijds zowel minder ontwikkelde landen als opkomende economieën en kwetsbare landen zoals kleineeilandstaten erkenning zien voor hun nationale omstandigheden. (…)
Het Koninkrijk zal steviginzetten op een ambitieus akkoord in Parijs en nauw samen optrekken met niet-statelijke actoren. Na Parijs zullen de besluiten nader uitgewerkt worden om tot uitvoering te komen. Nederland zal dit als EU-voorzitter in 2016 voor de EU in goede banen leiden.(…)’

Vrijblijvendheid voorbij
In een nieuwsbericht van haat ministerie voegde ze daaraan toe: ‘(…) De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het nieuwe akkoord moet daarom een bindend akkoord voor ieder land zijn, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden pakken verantwoordelijkheid en dragen naar vermogen bij. Bovendien werken we samen met bedrijven, regio’s, steden en het maatschappelijk middenveld. Dat versterkt het kompas richting een klimaatneutrale wereld.(…)’

Bronnen
Rijksoverheid, Agenda bewindspersonen
Rijksdoverheid, 9 november 2015: Kamerbrief over inzet Nederland COP21 te Parijs (te downloaden pdf, 7 pag.)
Rijksoverheid, 9 november 2015: Nederlandse inzet klimaatakkoord: snelle vermindering broeikasgasuitstoot, akkoord bindend en iedereen doet mee

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.