COP21 – Wat staat er in het nieuwe conceptakkoord (en wat niet)

COP21 - Donderdagavond: weer een nieuwe concepttekst

11 december 2015Donderdagavond was er weer een nieuwe concepttekst. Het laatste concept vóór het definitieve klimaatakkoord af is. Hier de belangrijkste zaken die in het concept staan (en die er niet in staan).

Het nieuwe concept, dat voorzitter Fabius donderdag om negen uur ’s avonds presenteerde, telt 27 pagina’s en nog 48 ‘strijdpunten’. Dat is twee pagina’s en 293 open punten minder dan het vorige concept.

 

Wat er wél in het nieuwste concept staat

Doel: 2 graden, moeite voor 1,5 graden
Doel van het klimaatakkoord is de opwarming onder de 2 graden te houden. Het doel van 1,5 graden is er niet helemaal uit: de landen gaan moeite doen om de opwarming tot 1,5 graden te beperken.
‘(…) The text then invites the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to provide a technical paper in 2018 on the impacts of global warming of 1.5 degrees. Parties will then reconveine in 2019, “to take stock of the collective efforts”. (…)’ (edie.net)

Differentiatie
In de nieuwe tekst wordt onderkend dat het voor ontwikkelende landen langer kan duren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. ‘(…) It states that developed countries “should continue to take the lead” on tackling climate change, and that “support shall be provided to developing countries”, acknowledging that “enhanced support for developing countries… will allow for higher ambition in their actions.” (…)’ (edie.net)

Nog open voor onderhandeling

Financiering
Over betaling van rijke aan armere landen om klimaatverandering te voorkomen en zich eraan aan te passen, staan alle opties in het concept nog open.

Toetsing
Over toetsing van de bijdragen van landen aan de strijd tegen klimaatverandering en tussentijdse bijstelling van de doelen, moet nog worden onderhandeld. Achim Steiner van UNEP (United Nations Environment Programme): ‘The review mechanism is critical, fundamental to the ability of this outcome of Paris not falling short of keeping the hope alive of a 2C trajectory.’ (Climate Home)

Wat er (nu) niet in staat

Datum voor piek in uitstoot broeikasgassen
In de tekst staat nu dat de emissies van broeikasgassen zo snel mogelijk moeten worden teruggebracht. Een tijdschaal of data staan, anders dan in de vorige versie, niet meer in de tekst. HLN.be vertaalde de tekst als volgt: ‘(…) De partijen streven ernaar de piek in uitstoot zo snel mogelijk te bereiken, er rekening mee houdend dat die piek langer op zich zal laten wachten voor ontwikkelingslanden. Ze ondernemen actie om CO2-neutraliteit te bereiken in de tweede helft van de eeuw. (…)’ (HLN.be)

Uitstoot door internationale lucht- en scheepvaart
Hoewel de Europese Unie heeft geprobeerd de lucht- en scheepvaart weer op te nemen in de tekst – nadat het er al in het vorige concept uit was verdwenen – is dat niet gelukt.
‘(…) Scheepvaart en luchtvaart stoten met 2,2 en 2 procent van de wereldwijde CO2-emissie evenveel uit als Duitsland en Japan samen, maar zouden niks bijdragen aan klimaatbeleid. (…)’ De sectoren zeggen zelf een sterk klimaatakkoord te willen om uitstoot van transport goed te regelen. (Volkskrant)

Loss and Damage
Er is nu geen internationaal mechanisme opgenomen in de tekst voor compensatie voor onherstelbare schade door klimaatverandering. De Verenigde Staten zijn voor juridische claims, en zien de paragraaf over Loss and Damage het liefst verdwijnen. Voor andere landen en mensenrechtenactivisten is het een belangrijk punt. Wat er nu staat: “Parties shall enhance action and support, on a cooperative and facilitative basis, for addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change, and in a manner that does not involve or provide a basis for liability or compensation nor prejudice existing rights under international law.”

Bronnen
Concepttekst voor het klimaatakkoord (donderdag 10 december 21.00 uur)
NOS, 11 december 2015: Steeds dichter bij een klimaatakkoord in Parijs
Volkskrant, 10 december 2015: Conceptakkoord klimaattop weer verder dan verwacht
Nu.nl, 10 december 2015: Klimaattop Parijs nadert het einde met bijgewerkte ontwerptekst
HLN.be, 10 december 2015: “We houden de opwarming van de aarde onder 2 graden en streven ernaar ze tot 1,5 graden te beperken”
Climate Home, 11 december 2015: Thursday’s draft Paris agreement aims for ‘well below 2C’ warming
Climate Home, 11 december 2015: As it happened: Paris climate pact edged closer on Thursday
Climate Home, 11 december 2015: Pressure for regular reviews builds on India, China at Paris climate talks
Edie.net, 10 december 2015: COP21: Paris talks take giant leap forward with final draft text
Volkskrant, klimaatblog, bekeken op 11 december 2015: Klimaatblog – Op naar de grand finale in Parijs, nog 48 strijdpunten
Trouw, 11 december 2015: Ambitieus akkoord staat of valt met geld (via Blendle)
Guardian, 10 december 2015: New draft text of Paris climate change deal cuts through many sticking points

Foto: Concepttekst wordt uitgedeeld op donderdag om 21.00 uur (COP21)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.