Covra mag opslaglocatie voor kernafval uitbreiden

Covra mag opslaglocatie voor kernafval uitbreiden

12 november 2015Covra in Borssele mag de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval uitbreiden en een nieuw gebouw neerzetten voor laag- en middelradioactief afval. De Raad van State wees een beroep tegen de vergunning voor uitbreiding van Covra af. 

De Raad van State wees een beroep af van Laka (documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie) en 35 particulieren tegen de uitbreidingsvergunning van Covra. Covra kreeg eerder van minister Kamp een vergunning voor uitbreiding van opslag- en verwerkingsfaciliteiten. Laka vreest dat het kernafval altijd in Borssele blijft liggen, omdat de eindberging van het radioactieve afval nog niet is geregeld. In het nationale programma radioactief afval – een door de EU verplicht plan voor eindberging – stelt Nederland in 2100 een besluit te nemen over de manier waarop eindberging van kernafval gaat plaatsvinden.

Uit een bericht van Omroep Zeeland
‘(…) Maar de Raad van State vindt dat het wel of niet verlenen van de vergunning voor de uitbreiding losstaat van dat zogenoemde eindplan. Ontmanteling van de kerncentrale en de langetermijnoplossing voor de opslag zijn bij deze aanvraag daarom niet aan de orde, stelt de hoogste bestuursrechter. (…)’

Uit een bericht van Laka
‘(…) Laka had in haar beroep betoogd dat de uitbreiding van de kernafvalopslag geweigerd had moeten worden omdat niet duidelijk was hoe kernafvalbeheerder Covra ooit kernafval veilig zou afvoeren. De Raad van State stelt nu onomwonden dat de afvoer van kernafval met deze vergunning niet eens is toegestaan.
“De kans is vandaag een stuk groter geworden dat er rond het jaar 2100 geen eindberging zal zijn, en dat de bovengrondse opslag van kernafval in Zeeland voor onbepaalde tijd door zal moeten gaan.”, aldus D. Meijers, medewerker bij Laka.
In Europees verband heeft Nederland afgesproken kernafvalbeheerder Covra te verplichten werk te maken van een onderaardse eindberging voor radioactief afval. Laka had de Raad van State dan ook gevraagd de minister op deze verplichting te wijzen. De Raad van State vond echter dat Laka dit te laat aan de orde stelde en dat het ministerie zich hier niet meer goed tegen kon verweren. Daarom heeft de Raad van State deze verplichting niet getoetst. Meijers: “Minister Kamp is dat echter gewoon verplicht, onafhankelijk van hoe of wanneer Stichting Laka dat precies aandraagt.”
Stichting Laka dient daarom bij minister Henk Kamp van Economische Zaken nu een wettelijk verzoek in om de Covra alsnog te verplichten werk te maken van een eindberging voor radioactief afval. (…)

151112 nucleair nederland covra uitbreiding

Nucleair Nederland over de uitbreiding en het nieuwe gebouw
‘(…) Het gebouw voor de behandeling en opslag van hoogradioactief afval, HABOG, is naast een functioneel opslaggebouw met zeer dikke wanden van zwaar gewapend beton ook een kunstwerk. Het gebouw is oranje met daarop de beroemde formule van Einstein, E=mc2. In de komende 100 jaar zal het gebouw een steeds lichtere kleur krijgen en uiteindelijk wit zijn in 2103. Deze kleurverandering symboliseert de afname van de warmteproductie van het hoogradioactief afval.
De uitbreiding van het kunstwerk zal bestaan uit een simpele diagonale verdeling van de zijkant van de nieuwbouw. Het bijzondere daarvan is dat -door de ligging van het gebouw- tweemaal per jaar de schaduw van de zon deze verdeling optisch zal doen verdwijnen. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met de zon en de kosmos want de materialen die in het gebouw worden opgeslagen vinden hun oorsprong in een supernova.
Het VOG2 is nodig voor de opslag van verarmd uranium. Dit gebouw wordt Uranus blauw en zal een enorme zonnewijzer zijn. De tijdsaanduiding refereert aan het feit dat de tijd radioactieve stoffen onschadelijk maakt. (…)’

Bronnen
Omroep Zeeland, 11 november 2015: RvS: uitbreiding opslag COVRA mag
Nu.nl, 11 november 2015: Organisatie voor radioactief afval mag uitbreiden in Borssele
Laka, 11 november 2015: Raad van State keurt uitbreiding kernafvalopslag goed
Uitspraak Raad van State, 11 november 2015
Beroep Laka, 26 februari 2015

Zie ook
FluxEnergie, 2 oktober 2015: Ontwerp nationale programma radioactief afval ter inzage

Illustratie boven: Het VOG2-gebouw voor de opslag van verarmd uranium. (Covra)
Illustratie onder: Het gebouw voor de behandeling en opslag van hoogradioactief afval, HABOG, na de uitbreiding (Covra)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.