‘Plan van PvdA en GroenLinks voor Klimaatwet is erg ambitieus’

‘Plan van PvdA en GroenLinks voor Klimaatwet is erg ambitieus’

9 maart 2016 – Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht het plan van de PvdA en GroenLinks voor een Klimaatwet en concludeert dat het ‘erg ambitieus’ is. Volgens het in november gepresenteerde plan zou Nederland in 2050 de CO2-uitstoot met 95% verminderd moeten hebben en dan ook voor 100% op duurzame energie moeten draaien. 

160309-CPBrapoort

Uit de analyse van het CPB
Over 95% CO2-uitstootreductie in 2050
‘(…) De geformuleerde ambitie [95% reductie CO2-uitstoot] is erg ambitieus. Mondiaal beleid om de tweegradendoelstelling te bereiken staat – ondanks de stappen die vorig jaar tijdens de Klimaatconferentie in Parijs zijn gezet – nog in de kinderschoenen. De uitwerking moet nog vorm krijgen en het succes zal uiteindelijk afhangen van nog te ontwikkelen nieuwe technologieën en gedragsveranderingen. (…)

Over 100% duurzame energie in 2050
Een 100% duurzame energievoorziening in 2050 heeft ingrijpende gevolgen. (…) Bij het verder opstuwen van het percentage duurzame energie in 2050 wordt het in de elektriciteitssector steeds moeilijker de dan relatief goedkope CO2-vrije technieken, zoals centrales met kolenvergassingsinstallaties en CO2-opslag en nucleaire centrales (generatie IV), nog in te passen. Dan moeten er meer windturbines worden ingeschakeld die op steeds minder gunstige locaties staan en moet ook in de toekomst relatief dure zonne-energie worden geïnstalleerd. Het volledig verduurzamen van transport betekent bijvoorbeeld een grootschalige overstap op elektrische auto’s, het vrachtvervoer op biomassa laten rijden, en nul-op-de-meter-woningen. Ook dat omvat een overstap naar duurdere technologieën. Tegelijkertijd zal de concurrentiepositie verslechteren van goederenvervoer, chemie, staal en luchtvaart. Het is niet ondenkbaar dat deze sectoren voor een belangrijk gedeelte zullen verplaatsen naar het buitenland. Dat leidt op zichzelf overigens wel weer tot meer energiebesparing in Nederland. (…)

Over een koers die afwijkt van die van de EU
(…) Het klimaatbeleid wordt niet alleen in Nederland gemaakt, maar voornamelijk bepaald door wat de EU gezamenlijk hierover besluit. (…) Het lijkt verstandig om goed in beeld te brengen wat de consequenties zouden zijn van een Nederlands klimaat- en energiebeleid – o.a. qua concurrentiepositie – dat significant afwijkt van het Europese. Verder is het goed te memoreren dat de Europese discussie rond de toedeling van emissierechten aan EU-landen nog gaande is. (…)’

CPB geeft geen eindoordeel
Het CPB geeft geen eindoordeel over de PvdA/GroenLinks-plannen dat verder gaat dan ‘erg ambitieus’. Maar voor wie tussen de regels door leest lijkt de boodschap het best samen te vatten met de term ‘onhaalbaar’.

Bronnen
CPB, 7 maart 2016: Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA
CPB, rapport,  7 maart 2016: Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA (pdf, 10 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 24 november 2015: PvdA en GroenLinks komen met klimaatwet
Foto: Klaver en Samsom presenteren klimaatwet bij Pauw, 23 november 2015 (still uit televisieprogramma Pauw)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.