CPB ziet niets in nationale investeringsbank, PBL wel

14 oktober 2016 Nederland heeft een nationale investeringsbank nodig om de maatregelen tegen klimaatverandering te bekostigen, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het Centraal Planbureau (CPB) ziet er niets in, aldus het FD, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wel.

De WRR bood woensdag een beleidsadvies aan aan staatssecretaris Dijksma met daarin een pleidooi voor een heldere langetermijnvisie voor klimaatbeleid. Onderdeel daarvan zou een nationale investeringsbank moeten zijn, aldus de WRR.

Uit een bericht van de NRC
‘(…) De WRR bepleit (…) de komst van een publieke investeringsbank met kapitaal waarmee klimaatprojecten gefinancierd kunnen worden die commercieel nog niet rendabel zijn. Nederland heeft geen nationale investeringsbank meer en is daarmee een uitzondering in de westerse wereld, aldus de WRR. De oprichting ervan kan aansluiten op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen, het zogeheten Junckerfonds. Dat fonds stelt geld beschikbaar onder de voorwaarde dat er ook nationale co-financiering beschikbaar is. (…)’

Het FD schetst in verschillende artikelen een brede steun voor het het plan van een nationale investeringsbank …
D66, GroenLinks en de VVD zetten de nationale investeringsbank in hun verkiezingsprogramma’s, aldus het FD. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden eerder dit jaar plannen voor een groen investeringsfonds met daarin 100 miljard euro om de verduurzaming van de Nederlandse economie te versnellen. Ook ‘voormalig RBS-bankier en oud-IMF-bestuurder Jeroen Kremers, adviesbureau Oliver Wyman en advocatenkantoor De Brauw [presenteerden] op 30 juni een plan voor een nationale investeringsbank’, aldus het FD. En het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde dit jaar om een publieke investeringsinstelling op te richten naar het model van de Duitse staatsbank kfW.

… maar het CPB ziet er niets in…

Uit een bericht van het FD
‘(…) De pleitbezorgers van een investeringsbank verwachten dat die een forse impuls zal geven aan de kwakkelende investeringen in Nederland. Enkele miljarden aan overheidsgeld leiden volgens de plannen al snel tot € 100 mrd aan extra private investeringen.
Het CPB zet echter vraagtekens bij de hoge verwachtingen en omvang van deze hefboom. Reden om de voorstellen voor een investeringsinstelling links te laten liggen bij de financiële doorlichting van de programma’s voor de verkiezingen op 15 maart 2017. (…)’

Uit een ander bericht van het FD
‘(…) Volgens de financieel-economische rekenmeesters is de komst van deze bank onzeker, omdat naast het Rijk provincies, gemeenten en waterschappen als medeaandeelhouders moeten instemmen met het samenvoegen van onder meer gemeentebank BNG en waterschapsbank NWB. Los hiervan betwijfelt het Planbureau of er voldoende projecten zijn die in aanmerking komen voor financiering door een nationale investeringsbank. Het effect op het bruto binnenlands product lijkt daardoor gering te zijn, aldus het CPB. (…)’

… en dat is terecht, aldus het FD in een commentaar
Het FD noemt het plan voor een nationale investeringsbank -zoals ingediend door voormalig IMF-bestuurder Kremers – een ’tekentafelproject’.

Uit het commentaar van de FD-hoofdredactie
‘(…) In de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s stelt het Centraal Planbureau zich terecht op het standpunt dat tot nu toe onvoldoende overtuigend is aangetoond dat er zo veel kansrijke projecten stranden door gebrek aan financiering dat dit een ingrijpende verbouwing rechtvaardigt. (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.