‘Crisis DELTA gaat kritische fase in’

24 maart 2016Terwijl DELTA kampt met financiële problemen, is er chaos in de top, verloren de aandeelhouders hun vertrouwen en zien de werknemers de verplichte splitsing met wantrouwen tegemoet. ‘De crisis bij DELTA gaat een kritische fase in’, schrijft de Volkskrant en zet alles eens duidelijk op een rij.

Het is makkelijk om het overzicht te verliezen in de problemen waar het Zeeuwse energiebedrijf DELTA mee te maken heeft. Dank aan de Volkskrant, die orde schept met een indeling in vier plagen. En dan telt het artikel de bestuurscrisis in de top nog niet eens mee.

1 Rode cijfers
DELTA presenteerde de jaarcijfers nog niet, maar het resultaat over 2015 zal waarschijnlijk voor het eerst in rode cijfers zijn, stelt de Volkskrant. DELTA heeft onder meer last van de lage stroomprijs en de opkomst van duurzame energie.

Uit het bericht van de Volkskrant
‘(…) de gascentrale [staat] vaak uit door voorrang voor duurzame energie en de lage kolenprijs, terwijl de eigen kolencentrale net dit jaar uit bedrijf is genomen. (…)’

Dat het bedrijf meer last heeft van de situatie op de stroommarkt dan andere elektricteitsproducenten, komt door de kerncentrale in Borssele.

2 Een verlieslijdende kerncentrale
De kerncentrale Borssele, voor 70 procent eigendom van DELTA, leidt verlies. De stroomprijs is laag en DELTA moet een toeslag betalen op de stroom voor het zogenoemde amoveringsfonds, een fonds waarmee later de ontmanteling van de kerncentrale kan worden bekostigd. Woensdag werd bekend dat het kabinet niet van plan is de kerncentrale over te nemen, iets waar de provincie Zeeland op aandringt.

3 Een verplichte splitsing
Halverwege 2017 moeten productie en netwerk gesplitst zijn in twee verschillende bedrijven. DELTA heeft zich steeds verzet, omdat het netwerk een stabiele inkomstenbron is. Daarnaast vreest DELTA banenverlies.

‘(…) In Delta’s uitgelekte financieel plan voor 2016 staat onder het kopje ‘De belangrijkste risico’s’ dat bij splitsing ‘gevreesd wordt voor een verlaging van de S&P-rating tot onder het niveau van BBB-‘. (…)’

4 Onrust onder het personeel
Onder het personeel is onrust over de komende splitsing en het eventuele banenverlies dat daarmee gepaard zal gaan. Ook hebben zij al jaren amper loonsverhoging gehad, aldus de ondernemingsraad in een eerder bericht van de PZC.

De provincie stuurt aan op een reddingsplan, waarbij de provincie garant staat voor een lening van 200 miljoen euro. De Volkskrant werpt de vraag op of niet beter gesaneerd kan worden dan een lening af te sluiten ‘van ruim 100 duizend euro per arbeidsplaats’.

‘(…) ”Saneren zal ongetwijfeld ook gebeuren bij de herstructurering’, zegt Schönknecht. ‘Maar om de aandeelhouderswaarde veilig te stellen is herstructureren nu slimmer dan verkopen, en daarvoor is dit geld nodig.’ Schönknecht wil dat in september, ruim voor de splitsing, een definitief besluit is genomen over de nieuwe structuur van Delta. (…)’

Bronnen
de Volkskrant, 23 maart 2016: Problemen groeien Delta boven het hoofd
PZC, 3 februari 2016: Personeel Delta boos over salarisverhoging algemeen directeur Kamerbeek
FluxEnergie, 24 maart 2016: ‘Stevig gesprek’ moet vertrouwen aandeelhouders in RvC DELTA herstellen
FluxEnergie, 24 maart 2016: Kabinet wil kerncentrale Borssele niet nationaliseren

Foto: Sloecentrale (DELTA)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.