Cursus Blootstelling aan elektromagnetische velden

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO)
Het acroniem EMF (Electromagnetic Fields) wordt wereldwijd gebruikt om de kwestie van blootstelling aan elektromagnetische (EM) velden aan te duiden. In de omgeving van elektronische producten of systemen zijn altijd elektromagnetische velden aanwezig. Deze velden kunnen functioneel (gewenst) zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een draadloze telefoon of een omroepzendinrichting. Vaak zijn de velden echter een niet-functioneel bijproduct, bijv. het EM-veld bij een PC-monitor.
De cursus geeft u inzicht in de achtergrond en het belang van de gezondheids- en veiligheidsaspecten in verband met blootstelling van mensen aan elektromagnetische (EM) velden. Bovendien geeft de cursus informatie over beperkingen die worden gesteld voor blootstelling aan elektromagnetische velden in werksituaties of bij het veilig gebruik van elektronische producten, waarbij apparaten, machines of installaties -al dan niet gewenst- EM-velden uitzenden.
Verder verwerft u inzicht en leert u vaardigheden aan om de effecten van EMV-eisen op werksituaties of op de ontwikkeling van een product of een installatie te kunnen inschatten.
De cursus is primair bedoeld voor:
– Arbo- en veiligheidsfunctionarissen
– Bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten
– Beleidsmedewerkers bij overheden en bedrijfsleven
– Ontwikkelaars van elektronische producten
– Productmanagers, veiligheidsmanagers
– Personen die beroepsmatig worden blootgesteld aan EM velden
– PR & communicatiemedewerkers

Cursus
Eén of drie dagen

Datum op aanvraag
Eindhoven
Taal Nederlands
Eén dag € 590, drie dagen € 1.690 (excl. btw)
Website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.