Cursus Geologie (plaattektoniek, ruimtelijke processen in de ondergrond)

Open Universiteit
Nooit eerder gebruikte de mens de ondergrond zo intensief als nu: de winning van aardgas, schaliegas en aardwarmte zijn daar voorbeelden van. Het recente handelen van de mens kan leiden tot veranderingen in die ondergrond, in het systeem aarde. Deze veranderingen op lokale schaal, en op wereldwijde schaal (‘Global Change’) kunnen niet bestudeerd worden zonder kennis van de natuurlijke dynamiek van de aarde. In deze cursus wordt de dynamiek van de aardse processen toegespitst op de bewegingen van de platen in de aardkorst. Dit overzicht van de geologie leert u hoe natuurwetenschappers bijdragen aan het oplossen van aardwetenschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn ruimte en tijd essentieel, waarbij het begrip tijd een aparte dimensie aan de natuurwetenschappen toevoegt. In deze cursus, die een overzicht geeft van de geologie als wetenschap, ligt de nadruk op de ruimtelijke processen die samenhangen met de interne warmteproductie van de aarde (endogene processen). Via geologisch veldwerk (online excursie naar de Ardennen) maakt u kennis met het ondergronds milieu van Nederland en Vlaanderen dat daar te bestuderen valt.

Cursus
200 – 240 uur zelfstudie

Start hele jaar
Taal Nederlands
€ 552
Website 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.