Cursus Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp

Open Universiteit
Gaswinning in de Waddenzee, de fijnstof problematiek, een tunnel langs het Naardermeer, het aanwijzen van locaties voor windmolens, het bouwen in diep gelegen polders, zijn voorbeelden van omgevingsvraagstukken die onderwerp zijn van beleid. In de cursus komt aan bod wat verstaan wordt onder omgevingsbeleid, de wijze waarop beleidswetenschappers dit bestuderen en wat we hiervan kunnen leren voor het omgaan met complexe omgevingsvraagstukken.
De opzet van cursus is sterk methodologisch van aard, waarbij twee typerende maar sterk uiteenlopende benaderingen van beleid worden onderscheiden, namelijk de analytisch-rationele en de sociaal-interactieve benadering. Daarnaast worden drie beleidsactiviteiten onderscheiden, te weten het analyseren, evalueren en ontwerpen van beleid.
Na het theoretisch deel, past u de kennis toe in een virtueel beleidswetenschappelijk onderzoeks- en adviesbureau. 
Cursus
200 – 240 uur zelfstudie

Start hele jaar
Taal Nederlands
€ 552
Website 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.