Cursus The science of Climate Change

Open Universiteit
De cursus The Science of Climate Change is specifiek gericht op het verwerven en toepassen van kennis over klimaatverandering waarin met name, maar niet uitsluitend, aandacht zal zijn voor de natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatvraagstukken; op verschillende schaalniveaus, gericht op complexiteit, onzekerheden (scenario gebruik) en diversiteit in multidisciplinaire kennis. Daarnaast wordt aandacht besteed aan beleids-, sociale, en economische wetenschappen die van belang zijn bij klimaatveranderingvraagstukken. In een breder perspectief gesteld gaat de cursus over ‘het menselijk ingrijpen in een complex system’ waarbij allerlei facetten zijn terug te zien bij andere milieuproblemen.

Cursus
100 – 120 uur zelfstudie

Start hele jaar
Taal Nederlands
€ 276
Website 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.