Cursus Wiskunde voor milieuwetenschappen

Open Universiteit
In de milieuwetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wiskunde. Of het nu gaat om scheikunde, biologie, natuurkunde, toxicologie, levenswetenschappen of de analyse van energiesystemen, ecosystemen, of bodem en waterinteracties, regelmatig worden bij analyses wiskundige methoden en technieken ingezet.
In deze cursus worden de basisbegrippen die voor dergelijke analyses nodig zijn behandeld. Het gaat om functies en grafieken, machten, exponentiële functies, logaritmen, goniometrie, differentiëren, integreren, en wiskundig modelleren. Elk thema omvat enerzijds de benodigde theoretische onderbouwing, en anderzijds veel concrete voorbeelden vanuit de milieuwetenschappelijke praktijk.

Cursus
100 – 120 uur zelfstudie

Start hele jaar
Taal Nederlands
€ 276
Website 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.