D66 neemt alsnog minister van Klimaat op in verkiezingsprogramma

D66 neemt alsnog minister van Klimaat op in verkiezingsprogramma

31 oktober 2016Op de vijftigste verjaardag van D66, besluit de partij alsnog dat in het verkiezingsprogramma wordt opgenomen dat er een minister van Klimaat moet komen, aldus Trouw.

Op het jubileumcongres – waar partijleider Alexander Pechtold liet weten een baan als premier te ambiëren – werd besloten de wens voor een minister van Klimaat in het verkiezingsprogramma vast te leggen.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Op het congres was over de eigen koers nog discussie. (…) Ook was er discussie over een groenere en socialere koers, waar de D66-actiegroep ‘Het radicale midden’ op aandrong. Voor groen was onder de leden veel animo: D66 gaat in het programma alsnog opnemen dat er een minister van Klimaat moet komen, de omslag naar duurzame energie moet sneller. (…)’

In mei sprak D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven al de wens uit om een minister voor Klimaat en Energie aan te stellen. Deze minister zou onder meer de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en het Urgenda-vonnis in de gaten moeten houden. Het punt was nog niet opgenomen in het concept-verkiezingsprogramma van D66. Wat er (onder andere) al wel in stond: het oprichten van een investeringsbank de energietransitie te versnellen, de uitfasering van kolen- en kernenergie en een energiebelasting gekoppeld aan de CO2-uitstoot.

Bronnen
Trouw, 30 oktober 2016: Pechtold wil nu de baas zijn
FluxEnergie, 20 mei 2016: D66 wil één minister voor Klimaat en Energie
Concept-verkiezingsprogramma D66: ‘Kansen voor iedereen’  (pdf, 236 pag.)
FluxEnergie, 29 augustus 2016: De eerste verkiezingsprogramma’s over energie en klimaat

Foto: D66 Voorschoten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.