D66: ‘Zware industrie verplichten tot energiebesparing’

D66: ‘Zware industrie verplichten tot energiebesparing’

26 oktober 2016D66 wil de zware industrie verplichten tot investeringen in energiebesparing. Alle investeringen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen zouden verplicht moeten worden.

161026-vveldhoven
Stientje van Veldhoven: ‘Het levert ook geld op en verbetert de concurrentiekracht’

Uit een bericht van de D66-website
‘(…) D66-Kamerlid Van Veldhoven wil de Nederlandse economie sterker maken en banen creëren door energiebesparing. De D66’er stelt voor om net als in de omringende landen de zware industrie te laten investeren in maatregelen die energie besparen en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.
Van Veldhoven: “Energiebesparing levert geld op. Daarmee verbetert de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en deze bedrijven. Bovendien zorgt het voor tot wel 6800 extra banen bij de installatie- en bouwbedrijven die de nieuwe energiebesparende technieken plaatsen. De besparing kan gelijk staan aan het totale energiegebruik van zo’n 60.000 huishoudens.” Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat het voorstel van D66 tot 6.800 banen oplevert bij de bouw- en installatie sector, en bij de toeleverende bedrijfstakken. (…)

25% van het Nederlandse energieverbruik
Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de chemische industrie, raffinaderijen en de zware staalindustrie. Het energiegebruik van deze grootverbruikers staat gelijk aan zo’n 25% van alle energie die Nederland gebruikt. Relatief kleine investeringen hebben grote dalingen in het energiegebruik tot gevolg. Van Veldhoven: “De supermarkt op de hoek neemt al maatregelen om minder elektriciteit te gebruiken. Dat scheelt deze bedrijven geld. Alleen al in Den Bosch heeft men met één medewerker die hielp bij het besparen van energie evenveel bespaard als vijf windmolens in een heel jaar kunnen opwekken. De bedrijven die hierbij betrokken waren, zijn enthousiast over deze aanpak. De investeringen verdienen zichzelf terug. Laten we dit ook doen bij de grootste energieverbruikers.”

110 bedrijven
In Nederland zijn 110 bedrijven met een groot energiegebruik. Deze bedrijven stoten zoveel CO2 uit dat ze onder het Europese handelssysteem voor emissierechten (ETS) vallen. Deze bedrijven krijgen voor hun kerntaak een deel van deze rechten om CO2 uit te stoten, de rest van deze rechten kopen zij. De energie-intensieve bedrijven gaan wat D66 betreft ook energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, voor zover het gaat om energiegebruik dat geen directe invloed heeft op de eigen broeikasgasemissies die onder het ETS vallen. Dan gaat het afhankelijk van het bedrijf bijvoorbeeld over het energiegebruik op kantoren, efficiëntere koeling, energiezuinigere pompen of ventilatoren. In Nederland zijn de bedrijven die het meeste energie gebruiken nu nog uitgezonderd op de regel om elke vier jaar een doorlichting op het energieverbruik te krijgen. Nederland wijkt hiermee af van andere Europese landen. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk bestaat deze uitzondering niet. (…)
Van Veldhoven wil dat ook de industriële grootverbruikers van energie iedere vier jaar een doorlichting op het energieverbruik krijgen. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe zij efficiënt energie kunnen besparen. (…)’

Voorstel aan Kamp

161026-kamp
Minister Kamp: ‘In het uiterste geval een boete’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De 111 bedrijven in Nederland die veel energie verbruiken, moeten verplicht worden zes keer zoveel energie te besparen als ze nu doen. Voor andere bedrijven geldt al de verplichting energie te besparen, maar van de energie-intensieve industrie is een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daar komt nu vrijwel niets van. Reden waarom D66 vandaag minister Kamp van Economische Zaken oproept een einde te maken aan die uitzonderingspositie en de energie-intensieve industrie te dwingen aan energiebesparing te doen. (…) Kamp heeft de energie-intensieve bedrijven tot half november gegeven om met een voorstel te komen hoe ze alsnog de in het Energieakkoord beloofde besparing voor elkaar gaan krijgen. (…) Vindt de bewindsman het plan onvoldoende, zo dreigde Kamp, dan ga ik ‘verplichtende maatregelen nemen die op 1 januari 2018 in werking treden’. Dat betekent een wet met in het uiterste geval een boete voor bedrijven die zich niet aan die wet houden. (…)’

Bronnen
D66, 25 oktober 2016: Energiebesparing zware industrie: meer winst, banen en innovatie
De Volkskrant, 25 oktober 2016: D66: ‘Dwing grootverbruikers energie te besparen’
F
oto 1: FluxEnergie/© Paul Tolenaar; foto 2: D66; foto 3: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.