8% van de energievraag komt van ICT; flinke daling verwacht

8% van de energievraag komt van ICT; flinke daling verwacht

19 februari 2016 – Niet minder dan 8% van de huidige energievraag in Nederland komt van ICT. Maar er valt een forse daling van 10-20% te verwachten. Dat komt vooral door steeds meer cloud-toepassingen en door aanhoudende efficiencyverbeteringen. De overheid moet daarom stug doorgaan met het stimuleren van de besparingen, adviseert CE Delft. 

Uit een persbericht van CE Delft
‘(…) Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het energieverbruik van ICT van 10-20%. Cloud-toepassingen en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Dit blijkt uit het onderzoek Trends ICT & Energie 2013-2030 dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl. De sterke groei van dataopslag en -gebruik zorgt ervoor dat het netto-effect lager is. Het energieverbruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013  stabiel gebleven. Het energie­verbruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuiniger apparaten en meer online applicaties. Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen door groei van opslag en verwerking bij de datacenters, terwijl het energieverbruik van telecom door efficiencywinst licht daalde.In opdracht van de Rijksoverheid heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar het te verwachten energiegebruik in de ICT-sector. (…)’

Uit de samenvatting van het onderzoek van CE Delft
Schermafdruk 2016-02-19 07.29.26‘(…) Het energiegebruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013 stabiel gebleven. Het totale elektriciteitsgebruik van ICT in Nederland was in 2013 9,4 TWh, ofwel 8% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Hiervan werd driekwart, 6,9 TWh (6%) gebruikt binnen huishoudens en zakelijk. Een kwart daarvan, 2,5 TWh (2%), werd gebruikt door de ICT-sector zelf, waarbij de datacenters het grootste deel gebruiken (1,4 TWh), gevolgd door de telecombedrijven (1,0 TWh). De stijging van het energiegebruik bij datacenters is beperkt in verhouding tot de sterke groei van diensten en data. Bij telecom zien we zelfs een absolute daling van het energiegebruik, terwijl vast- en mobiel dataverkeer structureel met tientallen procenten per jaar groeiden. Het energiegebruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuiniger apparaten en meer online applicaties.

Vijf megatrends
De ramingen voor 2020 en 2030 zijn gedaan aan de hand van vijf megatrends die de ontwikkeling van het energiegebruik grotendeels zullen bepalen. Meer verbonden apparaten, het internet of things en meer verzameling en gebruik van data zullen zorgen voor een toename van energiegebruik. Anderzijds zullen de trends naar consolidatie in de cloud en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur doorzetten, die een sterk energiebesparend effect hebben. Tot 2020 wordt per saldo een daling van het energiegebruik van ICT verwacht van 10-20% ten opzichte van 2013. Richting 2030 wordt de bandbreedte van de raming breder van een daling van 22% tot een stijging van 14%.

Advies aan de overheid
In het onderzoek wordt de overheid geadviseerd om door te gaan met het stimuleren van energie-efficiency, zoals door middel van de Meerjarenafspraken(MJA)-ICT. ICT-aanbieders wordt geadviseerd om bij gebruikers uitsluitend energie-efficiënte oplossingen te implementeren. Ook ICT-gebruikers worden opgeroepen te kiezen voor zuinige oplossingen en apparaten bewuster te gebruiken. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar de beschreven trends en naar de positieve impact van ICT-oplossingen op het energiegebruik in andere sectoren. (…)’

Uit een bericht van RVO
‘(…) Tot 2020 verwacht men dat het energieverbruik van ICT per saldo daalt met 10–20%. Cloudtoepassingen en efficiëncy-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Dat blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl.
Megatrends in de ICT, zoals meer verbonden apparaten, internet of things en meer verzameling en gebruik van data bepalen de ontwikkeling van het energieverbruik. Het energieverbruik van ICT in Nederland is tussen 2008-2013 stabiel gebleven. Het energie­verbruik van ICT-apparatuur bij consumenten daalde met een vijfde door zuiniger apparaten en meer online applicaties. Het verbruik aan de aanbodzijde steeg door groei van opslag en verwerking bij de datacenters. Het energieverbruik van telecom door efficiency winst daalde licht.
CE Delft adviseert de overheid om door te gaan met het stimuleren van energie-efficiency, zoals met de MJA-ICT. Het adviseert ICT-aanbieders om gebruikers uitsluitend energie-efficiënte oplossingen aan te bieden. Het roept ICT-gebruikers op te kiezen voor zuinige oplossingen en apparaten bewuster te gebruiken. Tenslotte doet CE Delft aanbevelingen voor een vervolgonderzoek naar de beschreven trends en naar de positieve impact van ICT-oplossingen op het energieverbruik in andere sectoren. (…)’

Bronnen
CE Delft, 16 februari 2016: Zuinigere ICT stabiliseert ICT-energiegebruik; vooruitzicht op daling
CE Delft, rapport, 16 februari 2016: Trends ICT & Energie 2013-2030 (pdf, 86 pag.)
CE Delft, samenvatting onderzoek, 16 februari 2016: Trends ICT & Energie 2013-2030
RVO, 16 februari 2016: Daling verwacht van energieverbruik ICT
Foto Rijksoverheid (Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.