‘De Groene Rekenkamer’ noemt Meewind ‘oplichters’, maar onderbouwt dat niet

160822-DeGroeneRekenkamer 22 augustus 2016Op twitter waarschuwt de Groene Rekenkamer voor het beleggingsfonds Meewind: ‘Ga niet met deze oplichters in zee.’ De Groene Rekenkamer onderbouwt de kwalificatie echter niet. 

Meewind heeft minister Kamp een voorstel gestuurd om burgers mee te laten investeren in wind-op-zee. En tussen de regels door kun je daarin lezen dat Meewind zelf in dat plan ook wel een rol wil spelen. Maar het plan van Meewind is in ieder geval bij De Groene Rekenkamer slecht gevallen, blijkens hun twitter-reactie.

Nieuwsgierig geworden naar de verwijten die De Groene Rekenkamer maakt, lazen we het bericht op hun website. Daar verwijt De Groene Rekenkamer Meewind onvoldoende informatie over de Meewind-projecten te verschaffen, maar wordt ‘oplichting’ niet hard gemaakt:

‘(…) We zeiden al dat er bijna geen sector is als deze windsector waar men zo zwijgzaam is over de cijfermatige onderbouwing van de beloofde resultaten. Een waarschuwing is dus op zijn plaats om te voorkomen dat over enige jaren blijkt dat uw geld in zee is gewaaid en slechts een enkeling, in dit geval de eigenaar van Meewind er goede sier mee maakt. (…) Denk nu niet dat het met Meewind wel mee zal vallen. In Duitsland zat een vergelijkbare firma, Prokon. Inmiddels al genoemd Het windmolenfiasco van het jaar. Lees het FD van 15 januari 2014 over de beloofde rendementen en de meer dan 75.000 beleggers die in de mooie praatjes van Prokon trapten en nu op de blaren zitten. (…) Een vergelijkbaar beleggingsavontuur avontuur tussen Meewind en Typhoon Capital is om niet bekende redenen beëindigd. (…)’ .

De Groene Rekenkamer publiceert bij deze tekst een artikel van de financieel expert Herman Bouter (financieel planner bij het adviesbureau Capitalconsult), een artikel dat eerder in De Telegraaf verscheen. Bouter bekritiseert daarin de cijfermatige onderbouwing van de claims van Meewind en de risico’s van de participatie, maar rept niet van oplichting. (Overigens blijkt het artikel van Bouter al bijna drie jaar oud te zijn.)

Uit de bijdrage van Bouter (30 december 2013) ‘(…) Al geruime tijd wordt op de radio Meewind aangeprezen. De combinatie van een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement en dat u mee kunt beleggen met 5000 particulieren, provincies en gemeenten moeten u een goed gevoel geven om hierin te participeren.

Niet bepaald risicomijdend
Investeren in een windmolenpark en het verstrekken van achtergestelde, resultaatafhankelijke leningen komen mij nou niet bepaald risicomijdend voor, terwijl het beperkte risico in de reclameboodschap een belangrijk voordeel van Meewind is. Op de website wordt een rendement van 7 tot 10% per jaar voorgespiegeld. Helaas ontbreekt daarvan de cijfermatige onderbouwing. (…) Deze informatie is echter dermate cruciaal dat u er überhaupt niet over na zou moeten denken om hierin te investeren.

Restwaarde nul
(…) In de informatie staat dat het windmolenpark in twintig jaar wordt afgeschreven. De restwaarde is voldoende om het windmolenpark te slopen en op te ruimen. Dat betekent dat na 20 jaar uw investering van minimaal €1030 geen waarde meer heeft. Op basis van deze uitgangspunten kunnen we uitrekenen wat het jaarlijks rendement moet zijn om tot het voorgespiegelde rendement van 7% tot 10% per jaar te komen. U zou gedurende 20 jaar circa 9,4% tot 11,75% aan dividend moeten ontvangen om dat rendement van 7% tot 10% ook daadwerkelijk te realiseren. Het dividendrendement moet hoger zijn omdat aan het einde van de looptijd het windpark geen waarde meer heeft.

Risico groter dan geschetst
(…) De beschikbare informatie is beperkt en het risico van deze investering is, als ik onder de motorkap kijk, aanzienlijk groter dan het beperkte risico dat in de reclame boodschap wordt geschetst. (…)’

Wie is wie

De Groene Rekenkamer De Groene Rekenkamer is een collectief van ‘ingenieurs, wetenschappers en journalisten’ dat ‘vrij van emotie en objectief’ cijfermatige controles wil uitvoeren om daarmee ‘bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld’.

Meewind Meewind is een beleggingsfonds dat investeert in duurzame energie. ‘In groene en rendabele projecten, waarmee we waarde creëren voor onze beleggers en de wereld om ons heen. Samen met onze participanten zorgen we dat duurzame projecten gefinancierd én gerealiseerd worden.’

Reactie Meewind

We hebben Meewind gevraagd op de beschuldiging van de Groene Rekenkamer te reageren. De reactie van was nogal laconiek.
Willem Smelik:
‘(…) Als de Groene Rekenkamer vindt dat wij oplichters zijn, dan moeten ze aangifte doen bij de politie, maar niet zomaar iets roepen, onze integriteit aantasten en met bewijzen komen die geen hout snijden. Naast het feit dat wij ondernemers zijn, hebben we ook een missie: het streven om de overgang naar een volledige duurzame energieproductie te versnellen. Om dat te realiseren en het draagvlak bij de bevolking te vergroten, achten wij burgerparticipatie bij wind op zee van groot belang. Daar staan we niet alleen in, Agnes Mulder van het CDA in de Tweede Kamer en de Christenunie hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd. Agnes Mulder zal ook nu kamervragen stellen.

Dat de Groene Rekenkamer de suggestie wekt dat wij dit standpunt alleen innemen vanuit eigen belang, vind ik jammer. Het gaat ons om het principe dat miljarden euro’s subsidie die wegvloeien naar multinationals, wel opgebracht worden door de Nederlandse burger, maar dat die daar niet van mogen profiteren.

Natuurlijk wil Meewind een rol spelen en dat doen we ook al, maar als er bijvoorbeeld via energiemaatschappijen modellen ontwikkeld worden of via de creatieve manier van zegels sparen bij de supermarkt gewerkt zal worden, kunnen en zullen wij daar geen rol in spelen. Meewind heeft inmiddels 7.500 duurzame beleggers, die uit vrije wil en inachtneming van de risico’s bij ons beleggen. En dat zijn geen domme mensen. Die belangstelling is zelfs zo groot, dat wij onze fondsen op zee gesloten hebben en met een wachtlijst werken.

Nog een paar losse punten in reactie op de Groene Rekenkamer:

  • Al in 2010 hebben wij besloten niet in Typhoon te investeren, simpelweg omdat het risico te groot was.
  • De AFM heeft zijn beleid gewijzigd: de Risicometer hoeft niet meer in een reclameboodschap vermeld te worden, wel in de ‘Essentiële Beleggersinformatie’. Dat doen wij natuurlijk, op onze website.
  • En over de restwaarde: het rendement dat we communiceren is de IRR. Naarmate er meer is afgelost van de bancaire financiering komt meer beschikbaar voor de aandeelhouders. En dat communiceren we natuurlijk ook. (…)’

Bronnen
De Groene Rekenkamer op twitter @rekenk4mer
De Groene Rekenkamer, 20 augustus 2016: Meewind, zal het mee- of tegenvallen?
FluxEnergie, 22 augustus 2016: ‘Burgers moeten ook geld kunnen steken in wind-op-zee; desnoods door zegeltjes te plakken’
Bijdrage Bouter aan De Telegraaf, 30 december 2013, onder gelijkluidende titel als het Rekenkamer-verhaal): Meewind, zal het mee- of tegenvallen?
Website De Groene Rekenkamer
Website Meewind
Het door De Groene Rekenkamer aangehaalde FD-artikel over Prokon: FD, 15 januari 2014: Windmolenfiasco bedreigt 75.000 beleggers (alleen voor abonnees FD Professional).
Het artikel staat ook op de website van De Groene Rekenkamer (pdf, 3 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.