De internationale handel in Gronings aardgas

De internationale handel in Gronings aardgas

3 december 2015 – Het CBS heeft op een rij gezet hoe groot de provincieaandelen zijn in de internationale handel van Nederland. Wie verwacht dat Groningen hoog zal scoren vanwege het aardgas zal verbaasd zijn dat zeven andere provincies een groter aandeel hebben in de Nederlandse internationale handel.

De internationale handel van Groningen bestaat goeddeels uit de handel in aardgas (75%). De internationale handel (afgezet tegen de omvang van de provinciale economie) is in alle provincies groter met uitzondering van Gelderland, Utrecht, Friesland en Drenthe. In absolute zin is de internationale handel van Groningen alleen groter dan die van Zeeland, Flevoland, Friesland en Drenthe.

Uit het bericht van het CBS
‘(…) Relatief gezien is Limburg de meest internationaal georiënteerde provincie van Nederland. In deze provincie bevindt zich het hoogste percentage bedrijven dat internationaal handelt. Ook is de internationale handel er het grootst wanneer deze wordt afgezet tegen de omvang van de provinciale economie.
Absoluut gezien vindt de meeste in- en uitvoer plaats vanuit de provincie Zuid-Holland. Dit hangt uiteraard samen met de aanwezigheid van de wereldhaven Rotterdam en alle bedrijven die zich in de omgeving van de haven hebben gevestigd. Ruim een kwart van de internationale handel gaat via Zuid-Holland.
Noord-Holland neemt met een grote zeehaven en de belangrijkste luchthaven ook een groot deel van de handel voor zijn rekening. Via deze twee provincies samen loopt de helft van de invoer en 45 procent van de uitvoer. Het zijn ook de twee provincies met de grootste economie.
Als de grootte van de internationale handel wordt gerelateerd aan de omvang van de economie (het bruto regionaal product), dan blijkt Limburg de meest internationaal georiënteerde economie te hebben. Zuid-Holland staat zo bezien op de tweede plaats. (…)

Schermafdruk 2015-12-03 06.32.18

De grootste categorie goederen die vanuit Limburg worden geëxporteerd zijn chemische producten. In veel provincies domineert één categorie de uitvoer. Zo bestaat die vanuit Groningen voor driekwart uit minerale brandstoffen (gas) en die vanuit Flevoland voor meer dan de helft uit machines en vervoermaterieel. In Noord-Brabant bestaat 44 procent van de export uit machines en vervoermaterieel. De export vanuit Friesland betreft vooral voeding en levende dieren. (…)’

Schermafdruk 2015-12-03 06.36.14

Betekenis kleuren
Paars: industriële producten
Oranje: machines en vervoermaterieel
Donkergroen: chemische producten
Lichtgroen: grondstoffen en minerale brandstoffen
Blauw: voeding, levende dieren en dranken
Lichtgroen bij Groningen laat het dominante aandeel (75%) zien van de internationale handel in aardgas  in de Groningse internationale handel. i

Bronnen
CBS, 3 december 2015: CBS: Limburgse bedrijven kijken het meest over de grens
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.