De transformatie van het Europese energiesysteem

Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
In het kader van de strategie voor de energie-unie heeft de Commissie vandaag voorstellen gepresenteerd voor een new deal voor energieconsumenten, een nieuwe opzet voor de Europese elektriciteitsmarkt, een update van de energie-efficiëntie-etikettering en een herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.
Het pakket is een belangrijke stap in het proces voor de verwezenlijking van de strategie voor de energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering, die in februari 2015 als één van de politieke prioriteiten van de Commissie Juncker is gelanceerd. De vandaag gedane voorstellen stellen “energie-efficiëntie eerst” voorop en geven de consumenten – huishoudens en bedrijven – een prominente rol op de Europese energiemarkt. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.