Gesprekken VNG, IpO en UvW formatie 2017 bron Klaas Bisschop, IpO

Decentrale overheden vragen om Nationaal Programma Energietransitie

Gesprekken VNG, IpO en UvW formatie 2017 bron Klaas Bisschop, IpO

De decentrale overheden willen een Nationaal Programma Energietransitie. Tijdens overleg met de fracties aan de formatietafel hebben de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hun gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aangeboden. De investeringsagenda suggereert maatregelen en investeringen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

“We vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten”, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), “Klimaatverandering duldt geen uitstel. Als waterschappen zien we de effecten, zoals wateroverlast en droogte, fors toenemen. Niets doen is geen optie.” Samen met de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IpO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), sprak hij 14 september met de heren Zalm, Rutte, Buma, Pechtold en Segers.

Transitiefonds co-financiering 220 miljoen per jaar

Om de energietransitie te versnellen zou het rijk een Nationaal Programma Energietransitie met krachtige en verbindende regie moeten opstellen waarin de samenwerking met decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties meerjarig wordt geborgd, vinden de VNG, het IPO en de UvW. De decentrale overheden zeggen hun werk alleen te kunnen doen als er voldoende EMU-tekortruimte is, fiscale belemmeringen weggenomen worden en er meer flexibiliteit in het decentrale belastinginstrumentarium komt. Daarnaast willen ze de mogelijkheid krijgen om integrale gebiedsgerichte afspraken te maken over investeringen.

Hoewel de energietransitie volgens de opstellers van de investeringsagenda vooral investeringen van marktpartijen en particulieren vereist, willen ze zelf uitvoeringskracht en financiële arrangementen organiseren om de transitie te versnellen. Daarvoor is lokaal en regionaal maatwerk nodig, stellen ze. Ter cofinanciering van hun investeringen, zou het rijk een transitiefonds van 220 miljoen per jaar in moeten stellen, vinden ze. Daarmee zouden maatschappelijk waardevolle, maar financieel onrendabele maatregelen versneld moeten worden gerealiseerd. De decentrale overheden zouden de regie over de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking moeten krijgen. Om de organisatie en de kennisontwikkeling van daarvoor te versterken, zou het rijk 55 miljoen per jaar beschikbaar moeten stellen.

‘Rijk erkent noodzaak financiële inspanning’

Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, denkt dat het overleg aan de formatietafel goed verlopen is. “Het is voor de onderhandelaars duidelijk dat een dergelijke opgave alleen kan worden bereikt door samen met provincies, gemeenten en waterschappen op te trekken en dat daar ook een financiële inspanning van het Rijk bij hoort.”

Bron:

  • VNG, persbericht 14 september 2017, ‘Overheden zoeken samenwerking op belangrijke maatschappelijke opgaven’
  • VNG, ‘Naar een duurzaam Nederland

Foto: Gesprekken VNG, IpO en UvW formatie 2017 – Klaas Bisschop, IpO

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.