DOB-Academy Delft: nieuw opleidingscentrum voor offshore energie

DOB-Academy Delft: nieuw opleidingscentrum voor offshore energie

14 april 2016Vandaag wordt in Delft een nieuw opleidingscentrum voor de offshore energie-industrie geopend. Het centrum is gevestigd in de oude bibliotheek van de TU Delft en heet dan ook ‘De Oude Bibliotheek Academy’, kortweg DOB-Academy.

Uit het persbericht van de DOB-Academy
‘(…) De voormalige universiteitsbibliotheek van de TU Delft heeft een nieuwe bestemming. Honderd jaar na de opening van Nederlands eerste wetenschappelijk bibliotheek, opent op deze historische plek, De Oude Bibliotheek Academy, zijn deuren. DOB-Academy is het nieuwe opleidings- en ontmoetingscentrum voor de offshore energie-industrie. 

De offshore energie-industrie kenmerkt zich door grote, complexe projecten die vragen om samenwerking en innovatie. Zowel het werken op extreme diepte in de olie- en gassector (tot wel 3.000 meter), als de maatvoering in offshore wind (duizenden windturbines ter hoogte van de Euromast), vereisen dat experts en nieuwkomers de handen ineenslaan. “Nederland heeft een industrie die op al deze gebieden leidend is. DOB-Academy helpt deze voorsprong vast te houden en te versterken”, zegt DOB-initiatiefnemer Jan van der Tempel.

Snelle ontwikkeling
Met de huidige lage olieprijs is er grote druk op de industrie om met efficiëntere oplossingen te komen. Zo ook bij wind op zee, dat over een aantal jaar zonder subsidie zal moeten kunnen. “In beide takken van sport zie je enorme en uitdagende projecten die om teamwork en afstemming vragen”, stelt Jan Meek van Heerema. “De uitwisseling van ervaringen tussen offshore wind en offshore olie en gas zal helpen de kosteneffectiviteit te verbeteren.” David Molenaar van Siemens Nederland, voegt toe: “Nu het uitvoeren van het Energieakkoord in volle gang is, staan we als industrie voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te rekruteren. Daarbij neemt opleiding een centrale rol, niet alleen in het middelbaar en hoger onderwijs, maar zeker ook de om- en bijscholing van professionals uit andere vakgebieden.”

Training en ontmoeting
“De Nederlandse windsector heeft een sterke uitgangspositie, maar is nog jong en vol in ontwikkeling. Dit betekent veel nieuwe toetreders en nieuwe banen. Al deze (wind) professionals zullen gedegen moeten worden opgeleid en getraind”, zegt Van der Tempel, expert offshore wind en auteur van ‘Bluff your way in Offshore Wind’. DOB-Academy speelt hierop in met trainingen, workshops en symposia voor en door de offshore energie-industrie, van introductie- tot expertniveau.

Kennisdeling
“Veel kennis zit nog besloten bij bedrijven en wordt niet gedeeld met elkaar. Terwijl we voor een enorme uitdaging staan: niet alleen qua verwachte groei, maar ook omdat offshore wind ten minste 40 procent goedkoper moet worden. De industrie zal dus nog slimmer, creatiever en effectiever moeten werken”, zegt Van der Tempel. De Oude Bibliotheek wil de kennis en ervaringen binnen de industrie ontsluiten en delen, en ontmoeting faciliteren en stimuleren. Met als doel innovatie, samenwerking en onderzoek in de industrie bevorderen.

Honderd jaar
[Vandaag] vindt de officiële (her)opening plaats van het gloednieuwe opleidingscentrum. Tevens wordt het honderdjarige bestaan gevierd van het monumentale pand in het centrum van Delft.
De TU-bibliotheek leverde decennialang een belangrijke bijdrage aan de opbouw en het toegankelijk maken van technische en wetenschappelijke kennis in Nederland. Na de verhuizing in 1997 van de bibliotheek naar de campus, stond het pand lange tijd leeg. In 2015 volgde een grootschalige renovatie en werd het verwaarloosde pand in al zijn grandeur hersteld. Ter gelegenheid van de eeuwviering van De Oude Bibliotheek, verschijnt donderdag het boek ‘De Oude Bibliotheek; 1915-2015’.

Over De Oude Bibliotheek Academy
De Oude Bibliotheek Academy is hét opleidings- en ontmoetingscentrum voor professionals in de offshore energie-industrie. De voormalige universiteitsbibliotheek in het centrum van Delft biedt (maatwerk) trainingen, workshops en symposia voor en door de offshore energie-industrie, van introductie- tot expertniveau. Daarnaast is het kennisinstituut een platform voor ontmoeting, onderzoek en innovatie. De oprichters van DOB-Academy willen de wereld slimmer en duurzamer maken door mensen en kennis met elkaar te verbinden: Empowering Engineering Excellence. (…)’

Oprichters en docenten
Over de oprichters zegt de website van de DOB-Academy:
‘(…) DOB-Academy is an institute set up by a group of people with a passion for the Offshore Energy sector and a desire to further its development. We believe that sharing a common language enables people from different backgrounds to achieve great engineering results. And we believe that experts should have a platform to share their knowledge and learn from their peers. (…)’

Docenten zijn:

 • Jan van der Tempel (‘Jan van der Tempel is one of the founders of the DOB-Academy. He travels the world as an expert on offshore wind energy.’)
 • Reinder Jorritsma (‘Reinder Jorritsma oversees the offshore energy playing field. He is widely experienced in manoeuvering technology focused teams through governmental and financial aspects of their projects.’)
 • Thijs Kamphuis (‘Thijs Kamphuis is a front runner in the field of Offshore Wind engineering. He specializes in Arctic and sub-sea innovation, which ensures that his lectures will cover the latest technological advances.’)
 • Hans Mulder (‘Hans Mulder is an aerodynamics engineer by heart. His experience in this field is a fascinating aspect of his lectures, and of vital importance as he pilots the TU airplane through reenactments of flight incidents.’)
 • Niels Diepeveen (‘Niels Diepeveen leads the Offshore Wind Engineering Innovations team, combining cutting-edge technology with engineering excellence. Niels is an engineer by heart, a manager by experience and a teacher by enthusiasm.’)
 • Liv Kooijmans (‘Liv Kooijmans develops hands-on cases that allow important theoretical principles to sink in. She has an academic degree in Industrial Design Engineering, along with a wide experience in teaching and concept development.’)
 • Reinout Getreuer (‘Reinout E. Getreuer has a fascination for Socio-technical transitions. With a master in Electrical Engineering and a master in history with a focus on Energy Transitions, he can address the current socio-technical…’)
 • ‘Experts from all over the world’

Cursussen
Bij de start van het instituut staan de volgende cursussen geprogrammeerd:

 • Introduction offshore wind (2 daags)
 • Introduction to offshore safety (2 daags)
 • Symposium Water Hydrolics
 • Workshop DOT500 Wind Turbine Measurements
 • Offshore Wind Farm Design
 • Introduction to offshore
 • Offshore Wind Installation Techniques and Logistics
 • Offshore Wind Project / Tender Assist
 • Offshore Sales Training
 • Offshore Wind Farm Support Structure Design

Studio
DE DOB-Acvademy beschikt ook over een eigen studio voor online lectures en videoproducties.

Bronnen
Website DOB-Academy

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.