Delft Solar City: in 2050 heel Delft voorzien van zonne-energie

8 juni 2015 – De Gemeente Delft, TU Delft en energiecoöperatie Qurrent zijn het project Delft Solar City gestart. Het doel is Delft in 2050 energieneutraal te maken door bedrijven, organisaties en inwoners te stimuleren zonnepanelen te plaatsen. 

De gemeente, de Technische Universiteit en energiecoöperatie Qurrent tekenden een overeenkomst om van Delft een Solar City te maken. Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd zonnepanelen op het eigen dak of dat van een ander te leggen. Ongeveer een kwart van de Delftse daken is daarvoor geschikt, meldt Qurrent.

Uit een bericht van Qurrent
‘(…) Door deze capaciteit te benutten, kan Delft een CO2-reductie van maar liefst 20.685 ton per jaar realiseren. Dit staat gelijk aan 101 treinwagons met kolen of bijna 4.000 auto’s.  De gemeente heeft de ambitie om de opgewekte capaciteit al in 2015 te verdubbelen van 2 Mw naar 4 Mw en daarna met 2 Mw per jaar. (…)’

Het doel is dat Delft in 2050 helemaal energieneutraal is.

Uit een bericht van de Gemeente Delft op Delft wordt groen
‘(…) De Gemeente Delft, TU Delft en energiecoöperatie Qurrent hebben het voortouw genomen om het project Delft Solar City op te starten. Gezamenlijk willen ze zoveel mogelijk bedrijven, organisaties en inwoners stimuleren om mee te doen met het zonne-energieproject Delft Solar City. Want als het aan deze drie partijen ligt, is groen het nieuwe Delfts blauw.
“Delft Solar City past helemaal in onze ambitie, want Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit willen we met zn allen gaan waarmaken”, zegt Stephan Brandligt, wethouder gemeente DelftBijna een kwart van de huizen in de stad zijn geschikt voor zonnepanelen. Door deze capaciteit te benutten, kan Delft een CO2-reductie van maar liefst 20.000 ton per jaar realiseren. 

Samenwerking
“Dat kan alleen door intensief samen te werken met de inwoners, bedrijven en organisaties in Delft”, zegt Richard Klatten, directeur van Qurrent. “Wij geloven in een energieneutralesamenleving, waarbij iedereen net zoveel energie opwerkt als verbruikt. Het zelf of met elkaar opwekken van zonne-energie is daar een heel belangrijk onderdeel van. We hopen dat Delft Solar City een trend zet voor de rest van NederlandDaarom werken we samen met de gemeente en om particuliere en zakelijke initiatieven te verbinden en stimuleren we collectieve mogelijkheden. De TU Delft en de gemeente geven het goede voorbeeld door daken in te richten met veel zonnepanelen. Qurrent ontwikkelt daarbij collectieve projecten waar inwoners aan kunnen deelnemen. Met elkaar willen we de hele stad voorzien van zonne-energie.” 

Hoe kun je deelnemen
Via het platform Delft Solar City roepen Gemeente Delft, Qurrent en TU Delft alle inwoners, ondernemers en organisaties op om individuele initiatieven aan te melden, nieuwe projecten te startenof om deel te nemen in collectieve projecten. Globaal zijn er vier opties:
• Je bent inwoner of ondernemer in Delft en je stelt je dak van de eigen woning of bedrijfspand beschikbaar voor een collectief zonneproject;
• Je investeert als inwoner in zonnepanelen op andermans dak en voorziet jezelf van zonne-energie;
• Als inwoner of ondernemer plaats je in eigen beheer zonnepanelen en meld je jouw project aan op Delft Solar City
• Je wilt zelf een collectief zonneproject starten en roept via Delft Solar City je buurtgenoten op om mee te doen.
Zo is het voor iedereen mogelijk om mee te doen en te werken aan een groen Delft.

Voorbeeld initiatieven
Inmiddels zijn er al een aantal initiatieven gestart in het kader van Delft Solar City:

• 1,2 MW TU Delft
TU Delft installeert deze zomer op 14 gebouwen een grote zon-PV installatie die ieder jaar 1 miljoen kWh zonne-elektriciteit gaat opleveren en 600 ton CO2besparing geeft.

• Gemeente Delft
Gemeente Delft heeft de intentie uitgesproken om enkele van haar daken in Delft ter beschikking te stellen voor Delft Solar City. De doelstelling is om op deze daken meerdere collectieve zonneparken te realiseren.

• Samen Solar Tanthof
Via Samen Solar Tanthof profiteren buurtbewoners van de wijk Tanthof tot 30 juni van een collectieve korting op een compleet zonnesysteem. Bovendien krijgen Simon Carmiggeltschool en basisschool de Eglantier een zonnesysteem cadeau bij meer dan 30 deelnemers. (…)’

Bronnen
Qurrent, 5 juni 2015: Qurrent wil heel Delft voorzien van zonne-energie
Delft wordt groen, 5 juni 2015: Gemeente Delft, Qurrent en TU Delft tekenen E-deal Delft Solar City
Gemeente Delft, 21 mei 2015: Delft wordt groen
Website Delft Solar City

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.