Deltaprogramma vraagt om concrete, meetbare doelen

Om de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van het Deltaprogramma is het nodig concrete en meetbare doelen vast te stellen voor de thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke inrichting. Die doelen zijn nu nog vaak abstract geformuleerd. Om in de toekomst de effecten van het beleid beter te kunnen vaststellen is het van belang om de huidige situatie goed vast te leggen. Zodat betrokken partijen hun beleid kunnen bijsturen en de effectiviteit ervan kunnen vergroten. Dit zijn enkele aanbevelingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet in het rapport ‘Koers houden in de Delta’. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.