Den Haag, 19 september 2017. De eerste bezoekers aan prinsjesdag staan langs de route. FOTO VALERIE KUYPERS/MINFIN

Demissionair kabinet stelt investeringen energietransitie uit

Den Haag, 19 september 2017. De eerste bezoekers aan prinsjesdag staan langs de route. FOTO VALERIE KUYPERS/MINFIN

Voordat extra subsidies voor de energietransitie worden vastgesteld, wil Economische Zaken in dialoog gaan met ‘de samenleving’. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2018 die demissionair minister Dijsselbloem van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hoewel er nog geen kabinet of regeerakkoord is, is toch de rijksbegroting gepresenteerd.

Zonder regeerakkoord is de Miljoenennota erg beleidsarm. Demissionair minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) heeft de kans aangegrepen om op de valreep nog wat te nivelleren. Mensen in de bijstand, met een AOW of een minimumloon en leraren in het basisonderwijs krijgen meer geld toegezegd. Dat geldt ook voor inlichtingendiensten, grensbewaking en langdurige zorg. Hoewel het nu lijkt of er geld genoeg is, zal het kabinet straks nog flink moeten hervormen om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen realiseren.

Dialoog met samenleving moet leiden tot acceptatie maatregelen energietransitie

De energietransitie kan alleen slagen als de energievoorziening betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft en maatschappelijk urgentie wordt gevoeld om de energievoorziening te veranderen, stelt het ministerie van Economische Zaken. Daarom wil het departement via een interbestuurlijke aanpak en regionale energiestrategieën in dialoog met de samenleving gaan. Het ministerie hoopt dat dit leidt tot meer besef over de omvang van de energietransitie en acceptatie van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Extra subsidies voor de innovaties die daarvoor nodig zijn, worden later vastgesteld.

Sinds 2017 loopt al wel een pilot met de zogenaamde GO ETFF, de Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit, waarmee voor 80 miljoen aan overheidsgaranties beschikbaar is. Het gaat om risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen, voor projecten op gebieden als
geothermie, decentrale opwekking, energiebesparing in de gebouwde omgeving en de circulaire economie. Zo is er de garantieregeling voor investeerders in aardwarmte tegen het risico van het boren van een aardwarmteput die achteraf niet rendabel blijkt. Deze maatregel zal in 2019 geëvalueerd worden.

Geen extra investeringen mobiliteit

Het demissionair kabinet gaat geen extra investeringen doen in mobiliteit, hoewel de mobiliteitsorganisaties van de Mobiliteitsalliantie daarom hadden gevraagd. 2,2 miljard gaat naar het spoor, 2,6 miljard naar wegen en 965 miljoen euro naar vaarwegen. Daarnaast heeft het demissionair kabinet 262 miljoen euro gereserveerd voor Megaprojecten Verkeer en Vervoer, waar HSL-Zuid, Betuweroute, ZuidasDok en ERTMS onder worden gerekend. ProRail ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks 1,6 miljard subsidie.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil aan de slag met nieuwe vervoerstechnieken en slimmere vormen van mobiliteit, omdat het specifieke vervoermiddel steeds vaker niet langer van belang is. Daarnaast wordt gewerkt aan een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Reacties

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorzichtig tevreden met de Miljoenennota: de investeringagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die het met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) presenteerde, wordt door het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu genoemd als een belangrijke regionale aanpak om Nederland klimaatbestendig te maken. Het IpO constateert bovendien dat extra geld is vrijgemaakt voor het programmabureau Aan de slag met de Omgevingswet, dat gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en uitvoeringsorganisaties moet ondersteunen bij de invoering van de wet.

De aannemersfederatie (AFNL) en Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn kritisch op de gepresenteerde Miljoenennota, meldt Cobouw. Het stuk biedt in hun ogen geen oplossingen om voor zaken als het ingekrompen personeelsbestand, de enorm afgenomen eigen vermogens of de hoge prijsdruk. AFNL en NOA hopen op een nieuw kabinet dat een mkb-vriendelijk beleid inzet, ‘waardoor grote problemen op de arbeidsmarkt worden opgelost en wet- en regelgeving in de toekomst mkb-vriendelijker wordt’. In Trouw roept Bernard Wientjes, voorman van de taskforce Bouwagenda, de formerende partijen op om vaart te maken. ‘Zolang er geen nieuw kabinet is, blijft ook verduurzaming in de bouw lastig’.

Bronnen:

  • VNG, 19 september 2017, ‘VNG: Rijksbegroting 2018, kleine stapjes in goede richting’
  • SpoorPro, 19 september 2017, ‘Miljoenennota: financiële meevaller voor OV SAAL 54 miljoen
  • Binnenlands Bestuur, 19 september 2017, ‘KOEPELS: WACHTEN OP NIEUW KABINET’
  • Cobouw, 19 september 2017, ‘Reacties Miljoenennota: ‘Nieuw kabinet is aan zet’’
  • Trouw, 19 september 2017, ”We lopen we elke dag verder achter met verduurzamen”
  • Volkskrant, 20 september 2017, ‘Rutte III: Dat wordt bezuinigen’
  • Trouw, 20 september 2017, ‘Milieu en zorg drukken zwaar op budget’

Foto: Mini-minister Haci maakt een selfie met de echte minister van Financiën. Rijksoverheid, Valerie Kuypers

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.