‘Desinvesteren in olie en gas is buitengewoon onverantwoord’

‘Desinvesteren in olie en gas is buitengewoon onverantwoord’

23 november 2016 In het Financieele Dagblad pleit de Britse energieadviseur Philip Lambert voor een verbreding van de discussie over de energietransitie. CO2-reductie zou geen doel op zich moeten zijn en de desinvesteringsbeweging, waarbij geld uit de fossiele industrie wordt teruggetrokken, vindt hij ‘buitengewoon onverantwoord’.

 

Lambert, die zowel bedrijven uit de fossiele als hernieuwbare energie adviseert, wijst erop dat fossiele energie de wereld draaiend houdt.

Uit het bericht van het FD
‘(…) ‘De wereld verbruikt elke dag het equivalent aan 270 miljoen vaten olie aan energie. Ongeveer 160 miljoen daarvan is daadwerkelijk olie en gas en slechts 10 miljoen is wind-, biomassa- en zonne-energie. Dus als beleggers desinvesteren in het systeem dat de wereld draaiende houdt, is dat buitengewoon onverantwoord voor iedereen die het goede voor heeft met de welvaart van deze planeet.’ (…)’

De discussie over de energietransitie is nu te veel gericht op CO2-reductie, aldus Lambert. Gas zou een goed alternatief zijn voor kolen, omdat het minder CO2-uitstoot en ook minder luchtvervuiling veroorzaakt, maar wordt volgens Lambert ten onrechte als ongewenst bestempeld.

‘(…) ‘Als je je energiebeleid alleen laat bepalen door CO2-reductie en je daar verder geen discussie over wilt voeren of gedegen kosten/baten-analyses over wilt maken, loop je het risico dat je de wereld terug laat vallen in massale armoede, tenzij je iets hebt dat de fossiele brandstoffen kan vervangen dat zowel betaalbaar en betrouwbaar is.’ (…)
Ook de olie- en gasbedrijven zelf zijn ‘bedroevend slecht’ in het verdedigen van gas als schone brandstof, vindt Lambert. ‘Het meest rampzalige is dat ze gas een transitiebrandstof zijn gaan noemen. Daarmee zeg je eigenlijk dat je het verdient om op een dag failliet te gaan, maar nog een tijdje mag blijven voortbestaan.’
Als de olie- en gasbedrijven er op korte termijn niet in slagen gas beter voor het voetlicht te krijgen, dan dreigt volgens Lambert een rampscenario voor de industrie. (…)’

Bron
FD, 22 november 2016: ‘Vervang kolen door gas, dan blijft de welvaart op peil’ (registratie)

Foto: Norwegian Petroleum Directorate

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.