Dijksma: dit najaar een Nationale Klimaattop

20 mei 2016Tijdens het debat gisteravond in de Tweede Kamer over de Parijse klimaattop, kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma een in het najaar te houden ‘Nationale Klimaattop’ aan.

Uit het verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Ik ben van plan om in het najaar een nationaal klimaatcongres te organiseren. We zullen dan burgers, bedrijven, organisaties en tal van anderen uitnodigen om met ons mee te denken over het realiseren van de klimaatdoelstelling en over verdere stappen die nodig zijn, daarbij ook kijkend naar wat we zelf kunnen doen. Het blijft immers van belang dat we niet alleen mondiaal afspraken maken, maar ook nationaal handelen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Daar moeten goede energiebesparende ideeën voor burgers en organisaties worden uitgewisseld zodat Nederland zich houdt aan de afspraken van de grote klimaattop in Parijs. “We hebben elke maatregel die denkbaar is nodig om onder de twee graden opwarming van de aarde te blijven”, zegt staatssecretaris Dijksma van Milieu. “Dat zijn grote maatregelen waar overheid de mee bezig is, zoals duurzame energie, maar ook energiezuinige oplossingen van burgers en bedrijven zelf.” (…)’

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Een nationale klimaattop waar alle mogelijke ideeën voor energiebesparing aan de orde kunnen komen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) zei donderdag in debat met de Tweede Kamer dat meer energiebesparing echt nodig is om de in Parijs gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord te kunnen halen. We moeten niet alleen afspraken maken, maar ook kijken wat we zelf kunnen doen, aldus Dijksma. Daarbij wordt de blik gericht op allerlei terreinen, bijvoorbeeld het isoleren van woningen, bedrijven die energie besparen en “zero emissie”-vervoer. (…)’

Het Nationaal Klimaatcongres is een initiatief naast de al lopende Energiedialoog.

Bronnen
Tweede Kamer, 19 mei 2016: Plenair verslag 85e vergadering (1e termijn antwoord)
NOS, 19 mei 2016: Dijksma: Nationale klimaattop in het najaar
Nu.nl, 19 mei 2016: Kabinet organiseert klimaattop om meer energie te besparen 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.