Directeur Nationaal Coördinator Groningen benoemd

NatCoordGron

28 augustus 2015 – Henk Mulder is per 1 oktober 2015 benoemd als directeur van de directie Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. Mulder was wethouder ruimtelijke ordening in Almere.

In totaal krijgt het bureau van de Nationaal Coördinator Groningen ongeveer 100 man personeel. Het grootste deel werkt in Groningen bij de ‘directie Groningen’ met Henk Mulder als directeur. Een klein deel werkt in Den Haag bij de ‘directie Den Haag’ van de Nationaal Coördinator, onder leiding van de onlangs benoemde Annelies Pleyte. Zij was de politiek adviseur van Rutte. Het bureau van de Nationaal Coördinator heet officieel ‘Overheidsdienst Groningen’.
Hans Alders is sinds 1 juni voor vijf jaar aan de slag als Nationaal Coördinator Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen wordt verantwoordelijk voor ‘de grootscheepse operatie om de veiligheid en leefbaarheid voor Groningers te verbeteren’ in het aardbevingsgebied. Nog voor het einde van dit jaar komt de Nationaal Coördinator met een vijfjarenplan voor de aanpak van de problemen, waaronder het grootschalig versterken van woningen en andere gebouwen (‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’).
De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

Contactgegevens
Overheidsdienst Groningen, Waagstraat 1, 9712 JX Groningen. Telefoon 088 – 041 44 44. E-mailadres info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Bronnen
Website Nationaal Coördinator Groningen, 27 augustus 20156: Directeur directie Groningen Nationaal Coördinator Groningen per 1 oktober benoemd
Foto: v.l.n.r. J.G.M. (Hans) Alders (Nationaal Coördinator Groningen), H. (Henk) Mulder (directeur van de Directie Groningen), drs A.C. (Annelies) Pleyte (directeur van de Directie Den Haag). (Foto’s Nationaal Coördinator Groningen).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.