DNB waarschuwt financiële instellingen: ‘Hou rekening met het klimaat’

30 november 2016De Nederlandsche Bank gaat onderzoeken of het mogelijk is een stress test te ontwerpen voor de risico’s van klimaatverandering voor de financiële wereld. Dat maakte de DNB gisteren bekend.

Uit het bericht van DNB
‘(…) Het onderzoek naar een stress test voor het klimaat maakt onderdeel uit van een nieuw onderzoek in vervolg op de eerder dit jaar verschenen DNB-rapporten over duurzaam beleggen in de pensioensector en over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). DNB wil beter inzicht in hoe klimaatrisico’s de financiële positie van financiële instellingen raken en wil vervolgens bekijken welke consequenties dit heeft voor het toezicht op de financiële sector. Hierover is nu nog maar weinig bekend, ook internationaal.

Behalve via gesprekken met financiële instellingen en contacten met toezichthouders, zal de discussie over de effecten van klimaatverandering ook vorm krijgen in het nieuw opgerichte Platform voor Duurzame Financiering. Onder voorzitterschap van DNB heeft dit platform ten doel kennis te delen en duurzaamheidsinitiatieven te coördineren, en desgewenst samen nieuwe initiatieven uit te werken. Lid van het cross sectorale Platform zijn de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Asset en Fund Management Association, de Ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu en het Sustainable Finance Lab. (…)’

 

‘Klimaatverandering serieuze bedreiging voor de financiële stabiliteit’

Uit een bericht van het AD
‘(…) Klimaatverandering vormt volgens de toezichthouder een serieuze bedreiging voor de financiële stabiliteit. (…) Toezichthouder DNB wil met de stresstest onder meer bekijken of de verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering voldoende in hun risicomodellen hebben verwerkt. Daarnaast gaat DNB controleren of financiële instellingen bestand zijn tegen de energietransitie. Beleggingen in fossiele energie verliezen immers hun waarde als de wereld omschakelt naar hernieuwbare energiebronnen. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is niet langer de vraag óf dat gebeurt, maar hoe de overgang naar een energieneutrale economie verloopt, aldus diecteur Toezicht Frank Elderson gisteren in een toelichting op de toezichtagenda van DNB voor komend jaar. ,,Hoe meer dat onder tijdsdruk gebeurt, hoe groter de risico’s voor de financiële stabiliteit. In de stresstests gaan we daarom onderzoeken welke gevolgen extreme scenario’s als de invoering van een kolentax, strengere emissierechten of een hogere prijs op CO2-uitstoot hebben voor financiële instellingen.”
Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling om beleggingsadvies te geven aan de pensioenfondsen. Er komt geen verbod om aandelen Shell, BP of Total in de portefeuille te houden. Elderson: ,,We willen niet op hun stoel gaan zitten, maar vooral kijken of fondsen consequent te werk gaan. Dat ze een duidelijk plan hebben en dat ze dat ook volgen.” (…)’

 

Bronnen
DNB, persbericht, 29 november 2016: Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit; stress test voor financiële risico’s klimaatverandering
AD, 30 november 2016: DNB waarschuwt financiële instellingen – ‘Hou rekening met het klimaat’ (via Blendle)
Foto: Dreigende dijkdoorbraak bij Ochten in 1995 (still uit reportage EenVandaag)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.