Studie acht doelstellingen CO2 onhaalbaar met huidige beleidsmaatregelen

Minister Kamp positief over terugtrekken NAM

Met het huidige pakket aan beleidsmaatregelen, kan de doelstelling om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten waarschijnlijk niet gehaald geworden, constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Berekeningen van Economische Zaken zijn gebaseerd op gegevens uit de Nationale Energieverkenning 2016, die niet meer blijken te kloppen. 

Uit een studie die CE Delft deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) blijkt dat de CO2 uitstoot na 2020 zelfs dreigt op te lopen, terwijl de rechter in de Urgenda-klimaatzaak heeft bepaald dat de uitstoot in 2020 25% lager moet zijn dan in 1990. Terwijl Minister Kamp van Economische Zaken eind 2016 aangaf dat hij de benodigde reductie verwacht te kunnen behalen, geeft het onderzoeksbureau aan dat de gegevens waarop hij zijn inschatting maakte inmiddels achterhaald zijn.

‘Uitstoot 0,5 tot 10 Mton hoger dan de minister nu voorspelt’

Op basis van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 kwam Kamp al 4 Mton CO2-reductie te kort, maar door CO2-afvang en -opslag (CCS ROAD), het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en
maatregelen voor fosfaat in de landbouw hoopte hij dat te compenseren. Met de nieuwe gegevens blijkt dit niet haalbaar. Zo blijkt de ontwikkeling van wind op land lager dan verwacht en is de afvang en opslag van CO2 van de kolencentrale van Uniper en opslag op de Noordzee stopgezet. Daarnaast valt de import van elektriciteit mogelijk lager uit dan verwacht. “Als we alle maatregelen bij elkaar optellen, pakt de uitstoot zo’n 0,5 tot 10 Mton hoger uit dan de minister nu voorspelt”, stellen de onderzoekers.

Bronnen:

  • CE Delft, augustus 2017, rapport ‘Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?’
  • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, 7 augustus 2017,  ‘Hoogst onzeker of Nederland voldoet aan klimaatverplichtingen’

Foto: Rijksoverheid

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.