‘Doet Kamp genoeg om Nederland duurzaam te maken?’

Doet Kamp genoeg om Nederland duurzaam te maken?

5 oktober 2015 – ‘Doet Kamp genoeg om Nederland duurzaam te maken?’ Nee, zegt Marjan Minnesma van Urgenda. Ja, zegt Henri Bontebal van Stedin.

In de RTL Z rubriek “Versus” elke week een briefuitwisseling tussen twee opiniemakers die recht tegenover elkaar staan. Het onderwerp deze week: het energiebeleid van het huidige kabinet.

RTL Z over het onderwerp van deze week:
‘(…) In juni deed de rechter een historische uitspraak: Nederland moet meer doen om klimaatverandering te bestrijden. Actieclub Urgenda, initiatiefnemer van de rechtszaak, reageerde verheugd. Nu moet Nederland wel versnellen. Maar doet het kabinet dat ook? Heeft minister Kamp de transitie naar duurzame energie niet heel laag op zijn prioriteitenlijstje staan? Of is hij juist veel harder aan het werk dan Urgenda denkt? Kortom: doet het huidige kabinet genoeg om Nederland duurzaam te maken? (…)’

‘Het kabinet straalt niet uit dat dit een van de grootste problemen is van onze tijd’
Uit de brief van Marjan Minnesma aan Henri Bontenbal
‘(…) De prognoses zijn nu dat we aan het einde van deze eeuw 4 tot 6 graden temperatuurstijging zullen krijgen gemiddeld op aarde, als wij niet rigoureus het roer omgooien. Dat is een situatie waarin onze kinderen zeker niet comfortabel kunnen leven. (…) Als je dit beeld voor je ziet en weet dat onze kinderen dat mee gaan maken, dan weet je ook dat er heel veel meer moet gebeuren dan 40% CO2-reductie in 2030. In 2030 moeten we al heel ver zijn met een 100% duurzame energie voorziening. Als we de urgentie echt in onze tenen zouden voelen en als links én rechts het als een gezamenlijke taak zouden zien om ons deel van het probleem aan te pakken, dan kunnen we de omslag in twintig jaar maken. (…) Vanuit dat perspectief gebeurt er zeker niet voldoende. In ieder geval straalt dit kabinet ook helemaal niet uit dat dit 1 van de grootste problemen is van onze tijd. Het is geen ‘Chefsache’. Waarom agendeert Rutte dit niet en komt hij er niet regelmatig op terug in zijn wekelijkse praatjes voor de pers en dus voor ons? Waarom helpt hij niet de geesten rijp maken voor een grootse aanpak van het probleem. Hij kan een belangrijke rol spelen in het creëren van draagvlak, maar hij is totaal afwezig. (…) En Minister Kamp? Hij voert loyaal het energieakkoord uit. Dat is stap 1, maar zeker niet genoeg. Hij lijkt niet meer dan 1 stap te willen zetten, terwijl er nog heel veel meer te doen is. En lang niet alles kost geld. De industrie werd tot nu toe ontzien. Bepaal voor allerlei branches het gemiddelde fossiele energie gebruik en de CO2-uitstoot, geef boetes aan wie er boven zit en een bonus aan bedrijven die het beter doen dan gemiddeld (in het jargon, maak een benchmark voor gelijksoortige bedrijven en ontwikkel een bonus-malus systeem). Ander idee: stuur teams het land in die de wet gaan handhaven dat bedrijven energiebesparingsmaatregelen moeten nemen als hun terugverdien tijd minder dan 5 jaar is.
Dit alles naast alle plannen die al bedacht waren. Nu versneld uitvoeren. Het kan, als je het wilt! Kunnen we ons nog veroorloven het niet te willen?
Groet, Marjan Minnesma. Urgenda (…)’

‘Ik zie dat er iets in gang is gezet dat niet meer te stoppen is’
Uit de brief van Henri Bontenbal, Stedin
‘(…) Over een paar zaken zijn we het snel eens. Klimaatverandering is één van de grootste problemen waarvoor de mensheid staat. (…) We moeten van koers wijzigen en onze economie van haar verslaving aan fossiele brandstoffen afhelpen. Maar we verschillen ook van mening. Want ik vind je te negatief over de prestaties van dit kabinet en haar ministers. Dit kabinet van PvdA en VVD heeft het klimaatprobleem wel degelijk hoog op haar agenda gezet, dankzij de inzet van PvdA onder leiding van Diederik Samsom. Deze partij heeft haar duurzame ambities voor een belangrijk deel in het regeerakkoord gekregen. En minister Kamp is één van de beste ministers van Economische Zaken die we ooit hebben gehad. Zowel de PvdA als minister Kamp krijgen veel kritiek van de milieubeweging. Ik vind dat onterecht en ik irriteer me daaraan. (…) Er is de afgelopen jaren veel geklaagd – terecht – over het grillige overheidsbeleid. Maar minister Kamp is iemand die de gemaakte afspraken consciëntieus uitvoert. Hij heeft een rechte rug en laat zich niet gek maken. Daarnaast is hij inhoudelijk erg goed op de hoogte en speelt hij het politieke spel op een slimme manier.

Schermafdruk 2015-10-05 07.04.38

Als ik jou als representant van de milieubeweging mag zien, zou ik graag de bal ook eens willen terugspelen. Wat mij vaak tegenvalt is dat er zo weinig creatieve voorstellen vanuit de milieubeweging worden gedaan. De complexiteit van het energievraagstuk wordt vaak onderschat. Doelen en instrumenten worden verward. De vraagstukken die we moeten oplossen, zijn niet eendimensionaal te beantwoorden. Kostenefficiënt klimaatbeleid is niet een vies woord, maar heel noodzakelijk. En subsidie en belastingen zijn niet altijd het antwoord. Het zit me dwars dat in het debat over (duurzame) energie vaak de nuance ontbreekt, ook bij de milieubeweging. Ben ik dan alleen maar tevreden met het klimaatbeleid van dit kabinet? Natuurlijk niet. Ook mij gaat het niet hard genoeg. Ik heb ook een flinke wensenlijst met maatregelen. Maar ik zie dat er iets in gang is gezet dat niet meer te stoppen is.
Groet, Henri Bontenbal. Werkzaam bij netbeheerder Stedin, afdeling Strategie en Innovatie (en is verder geen lid van de PvdA of de VVD). (…)’

Bronnen
RTL Z, 4 oktober 2015: Doet Kamp genoeg om Nederland duurzaam te maken?
‘Versus’ is een opinierubriek van RTL Z, met elke zondag een briefuitwisseling tussen twee opiniemakers die recht tegenover elkaar staan

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.