Door aardbevingen verliest Nederland tweederde van de aardgasbaten

2 december 2015 – De aardbevingen in Groningen en het  gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie: in drie jaar tijd is er van de aardgasbaten nog maar eenderde over. Dat kan geconcludeerd worden uit een rapport van het CBS.

Uit het cijfermateriaal van het CBS-rapport valt de volgende teruggang in aardgasbaten te concluderen (in ruw afgeronde cijfers):
2013   € 15 miljard
2014   € 10 miljard
2015   € 8 miljard
2016   € 5 miljard
Een teruggang van 66% in drie jaar.

Het CBS heeft voor zijn rapport eigen en andere bronnen op een rij gezet.

.

151202-RapportCBSUit het CBS-rapport
‘(…) Door verlaging van het productieplafond dalen de aardgasbaten in 2015 volgens een prognose van de ING-bank naar 7,7 miljard euro. In 2014 bedroegen de baten nog 10,3 miljard euro. Volgens het CPB zullen de aardgasbaten in 2016 nog zo’n 5 miljard euro bedragen. In deze raming is uitgegaan van een gaswinning in het Groningenveld van 33 miljard m3. Een eventuele verdere aanpassing verlaagt de aardgasbaten volgens het CPB in 2016 met circa 0,2 miljard euro voor iedere verlaging van 1 miljard m3.
Het productieplafond voor het Groningse gas heeft ook consequenties voor de economische groei. De toegevoegde waarde van de bedrijfstak delfstoffenwinning neemt immers af.
ING hanteert als vuistregel dat elke 2,5 miljard m3 verlaging van de gasproductie de BBP- groei drukt met 0,1 procentpunt. Voor geheel 2015 betekent dit een negatief effect op de economische groei van circa 0,5 procentpunt vergeleken met een jaar eerder.
Begin 2014 werd ook bekend dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM, bestaande uit Shell en Exxon Mobil, moederbedrijf van Esso) 1,2 miljard euro zal uittrekken voor de afhandeling van schadegevallen veroorzaakt door bevingen. Een jaar later schatte een adviesorgaan van de Minister van Economische Zaken de kosten van herstelwerkzaamheden aan de 35 duizend zwaarst getroffen woningen echter op 6,5 miljard euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het herstellen van overige gebouwen (niet- woningen). De kosten die de NAM maakt worden grotendeels in mindering gebracht op de aardgasbaten die de overheid ontvangt. (…)

151202-Aardgasbaten

Het terugbrengen van het winningstempo heeft ook gevolgen voor de waarde van de resterende aardgasreserve. Dezelfde hoeveelheid gas zal over een langere periode worden opgepompt, waardoor de minerale reserves in 2014 met 34,5 miljard euro in waarde zijn gedaald, tot 117,1 miljard euro. Dit komt doordat het deel dat later wordt opgepompt minder zwaar weegt in de berekening. Ook de lagere gasprijs had een negatieve invloed op de waarde van de gasreserve in 2014.22) Ondanks dat de fysieke gasvoorraad is afgenomen ligt de waarde hiervan nog altijd hoger dan in de periode 2002–2004. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de sindsdien per saldo gestegen prijs van aardgas. (…)’

Nederland als ‘gasrotonde’
Het CBS-rapport ondersteunt impliciet ook het gasrotonde-beleid: ‘(…) De overheid stimuleert nu al de doorvoer, opslag en handel van gas zodat Nederland ook in de toekomst een belangrijk gasknooppunt (gasrotonde) van Noordwest-Europa kan blijven. Ook aan deze handel kan immers verdiend worden. Om ook met minder Nederlands aardgas als gasrotonde te kunnen functioneren is het noodzakelijk in de aardgasinfrastructuur te blijven investeren. De import van vloeibaar aardgas (LNG) kan dankzij een LNG-import terminal nu ook uit landen komen waarmee geen directe pijpleidingverbinding mogelijk is. De LNG-import zelf is op dit moment nog laag, maar kan in de toekomst desgewenst toenemen als het eigen gas opraakt. De terminal kan dan worden uitgebreid.(…)’

Bronnen
CBS-rapport, 2 december 2015: De invloed van de gaswinning op de Nederlandse economie (pdf, 21 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.