DPG: nieuwe ‘norm’ voor energie- én milieuprestaties gebouwen

8 augustus 2016Voor het vaststellen van de energiebesparing van gebouwen én de milieuprestaties van de gebruikte materialen is er nu een gecombineerde methode: de DPG-methode. DPG staat voor Duurzaamheid Prestatie Gebouwen.

De methode is ontwikkeld door TKI-KIEM en combineert in feite de EPG-norm (energieprestatie) en de MPG-norm (milieuprestatie gebruikte materialen).

Schermafdruk 2016-08-08 08.28.19Uit een bericht van de Topsector Energie
‘(…) Het project TKI-KIEM heeft met steun van het ministerie van Economische Zaken (Topsector Energie regelingen) een methode ontwikkeld om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren. De methode is getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen. KIEM staat voor ‘Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen’.  (…)
Woningen en gebouwen veroorzaken een belangrijk deel van de nationale uitstoot van CO2. Traditioneel leiden energiebesparende maatregelen, variërend van beter isoleren, het gebruik van warmtepomp tot de aanschaf van pv-panelen tot extra materiaalgebruik en daarmee tot extra CO2-uitstoot. Tot voor kort stelt het Bouwbesluit wel eisen aan het energiegebruik, maar niet aan het materiaalgebruik.
Binnenkort kunnen in bouwprojecten integrale milieubeslissingen worden genomen, waarbij zowel energiebesparing in de gebruiksfase als de milieubelasting van het gebruik van materialen zijn geïntegreerd. Nu wordt die prestatie nog in twee aparte scores weergegeven; de EPG voor het energiegebruik en de MPG voor de milieuprestatie van de gebruikte materialen. De resultaten van het project TKI-KIEM maken een einde aan deze onlogische en onwerkbare situatie.

Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)
Met de Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)-methode die TKI-KIEM heeft ontwikkeld kunnen milieueffecten van energie- en materiaalgebruik in dezelfde eenheid worden getoond. Zo komt de totale milieubelasting van een gebouw over zijn gehele levensduur in beeld. En is een goede afweging tussen opties voor optimalisatie van een ontwerp of verduurzaming van een gebouw binnen handbereik.

Nieuwe Europese eisen 2020
In 2020 zullen nieuwe Europese eisen in werken treden. Als gevolg van Europese eisen zullen de nationale energie-eisen sterk worden aangescherpt tot (bijna) energieneutraal. Nederland heeft dus nog 4 jaar om de resultaten van het KIEM-project verder uit te werken en om te zetten in instrumenten en regelgeving die voor alle bouwprojecten en in alle situaties kunnen (en moeten) worden gebruikt. (…)’

Over het onderzoek dat tot ‘DPG’ leidde is een prokectverslag verschenen.

Bronnen
Topsector Energie, 4 augustus 2016: Duurzaam bouwen voortaan eenvoudig beter
TKI-KIEM, rapport, 31 mei 2016: TKI KIEM – Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen Openbare samenvatting van projectresultaten (pdf, 18 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.