Drie subsidieregelingen voor energie-innovaties geopend

6 juli 2016Vanaf deze maand zijn drie subsidieregelingen geopend voor energie-innovaties. De subsidies komen voort uit de Topsector Energie, die jaarlijks zo’n 100 miljoen euro te verdelen heeft.

De Topsector Energie stelde op 1 juli drie subsidies voor energie-innovaties open.

DEI, Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovaties 
‘(…) Het gaat daarbij om technologieën die de potentie hebben om de Nederlandse economie te versterken. Daarnaast dragen ze bij aan een duurzame energiehuishouding.
De DEI-regeling focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. (…)
Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. Fabrikanten kunnen de innovaties – nét voor grootschalige marktintroductie – voor het eerst in de markt toepassen. (…)’
Indienen uiterlijk 25 oktober 2016

MVI Energie, Subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie
‘(…) Deze [subsidie] helpt veelbelovende innovaties slagen die al vroegtijdig de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie meenemen.
Acceptatie van innovaties én de bijbehorende veranderingen in ons sociaal-maatschappelijk systeem is waar het om gaat bij MVI Energie. De regeling stimuleert onderzoek naar:

  • energie-technologie in de praktijk en omgaan met weerstand
  • samenwerking in de keten op het gebied van energie-innovatie
  • gebruikergedreven prototyping van energie-innovaties

(…) Ondernemers dienen hun voorstel in tot 25 oktober 2016 17.00 uur.
De looptijd van een MVI Energie-project dat subsidie krijgt, is maximaal 2 jaar. Het subsidiebedrag is maximaal € 150.000 per project. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken  in 2016 hiervoor beschikbaar stelt, is € 1 miljoen. (…)’

Subsidieregeling Systeemintegratiestudies
‘(…) Deze [subsidie] stimuleert haalbaarheidsstudies naar de grootschalige opslag en conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat om studies voorafgaand aan een R&D-project of een investeringsproject. Met Systeemintegratiestudies verkennen consortia nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Ze hoeven hier geen grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten voor op te tuigen. (…)
RVO.nl wil met deze regeling middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen bereiken. En daarnaast potentiële gebruikers van de elektriciteit. “Denk aan een ondernemer die een zonnepark wil bouwen en daarbij de opslag van elektriciteit wil onderzoeken”, zegt Nillesen. (…)
“We zijn niet op zoek naar tussenoplossingen, zoals de opslag via waterstof en ammonia. Daarvan zijn al voldoende inzichten bekend. Ook een inventarisatie van beschikbare systemen en producten in de markt krijgt geen subsidie. Het gaat echt om energieopslag en -conversie.” (…)’
Indienen uiterlijk 4 oktober.

RVO adviseert het projectidee te laten toetsen vóór het indienen van een subsidieaanvraag. Wie meer wil weten over de regeling Demonstratie Energie Innovatie, kan op 8 september naar de Tenderbijeenkomst DEI en Hernieuwbare Energie 2016 in Utrecht. Daar wordt ook informatie gegeven over de subsidieregeling Hernieuwbare Energie 2016, welke kan worden aangevraagd tussen 1 april en 31 maart 2017.

Bronnen
RVO, 1 juli 2016: Subsidieregeling DEI is open
RVO, 1 juli 2016: Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie open
RVO, 1 juli 2016: Subsidie voor Systeemintegratiestudies open
RVO, zonder datum: Tenderbijeenkomst DEI en Hernieuwbare Energie 2016
RVO over subsidie Hernieuwbare energie
Overzicht subsidieregelingen Topsector Energie

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.