Onder druk van Kamp gaat energieverslindende industrie extra besparen

Onder druk van Kamp gaat energieverslindende industrie extra besparen

6 april 2017De dreiging van minister Kamp met een wettelijke energiebesparingsplicht heeft geholpen: de energie-intensieve industrie gaat zelf aan de slag met extra besparingen. Met individuele bedrijven als Shell en Tata Steel zijn via VNO-NCW nu afspraken gemaakt. Minister Kamp informeerde vandaag de Tweede Kamer.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Door zelf het initiatief te nemen heeft de energie-intensieve industrie in Nederland op de valreep weten te voorkomen dat minister Kamp energiebesparing via een wet oplegt. Het gaat om bedrijven in onder meer de chemie en de metaalsector, die voor 2020 gezamenlijk 9 petajoule (PJ) extra aan energie gaan besparen. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 135.000 huishoudens. Eerder leken deze bedrijven de afspraken uit het Energieakkoord niet te gaan halen. Via werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn nu met alle individuele bedrijven zoals Shell en Tata Steel afspraken gemaakt over energiebesparing. Bedrijven kunnen besparingen onderling ruilen en gaan een boete betalen als ze de doelstellingen niet halen. De maatregelen komen boven op eerder gemaakte afspraken om voor 2020 een totaal van 22 PJ aan energie te besparen. Zo doet Tata Steel in IJmuiden een investering in twee extra zogenoemde wandelovens, waardoor het energieverbruik voor de productie van staalplaten drastisch omlaag gaat. Shell Pernis begint met werkzaamheden om restwarmte te gebruiken voor de verwarming van stadswijken in Rotterdam. (…)’

Kamp: ‘Belangrijke stap in energietransitie’

Minister Kamp: ‘Eigen maatregelen beter dan verplichtingen’

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Kamp: “Met het Energieakkoord uit 2013 heeft het kabinet, samen met alle betrokken maatschappelijke partijen, een belangrijke stap in de energietransitie gezet. Met de uitvoering van het Energieakkoord liggen we goed op koers, maar de energie-intensieve industrie bleef nog achter. Met dit akkoord nemen ook zij uiteindelijk hun verantwoordelijkheid om te komen tot een forse energiebesparing. Ik ben daar verheugd over en ben de voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels erkentelijk voor de belangrijke rol bij de afrondende bespreking. Een door de industrie zelf gesloten akkoord heeft de voorkeur boven verplichtende maatregelen vanuit de overheid. Dit besparingsakkoord past het beste in de aanpak die we met de partijen van het Energieakkoord beogen en toont aan dat alle partijen van het Energieakkoord gecommitteerd blijven aan het uiteindelijke doel ervan: een duurzame energievoorziening in een CO2-arme samenleving”.

Besparing door energie-intensieve industrie cruciaal

Hans de Boer (VNO-NCW): ‘Bedrijven houden flexibiliteit en ruimte’

De energie-intensieve bedrijven hebben in het akkoord individuele besparingsafspraken gemaakt die optellen tot totaal 9PJ. Dit staat gelijk aan een hoeveelheid gas en elektriciteit die verbruikt wordt door 135.000 huishoudens. Haalt een bedrijf  zijn individuele doelstelling niet, dan is het bedrijf verplicht tot het voldoen van een financiële sanctie. Onderling kunnen bedrijven wat ze meer besparen of te weinig, uitruilen. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: ‘De afspraken van dit akkoord geven de bedrijven de flexibiliteit en ruimte om te zorgen dat de doelen uit het Energieakkoord gehaald worden’.

De verplichting van besparing van 9PJ vloeit voort uit het Energieakkoord. Hierin was een totale energiebesparingsdoelstelling van 100 PJ opgenomen waarvan 9 PJ moest komen van de  energie-intensieve industrie. Het gaat dan om bedrijven uit onder meer de raffinage industrie, chemische industrie en de metaalsector. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de totale uitstoot van CO2 in Nederland.

Vinger aan de pols
Het voorstel van de industrie is beoordeeld door het Energieonderzoek Centrum Nederland, (ECN). Het centrum stelt dat bij een voorspoedige implementatie en uitvoering van dit besparingsakkoord kan worden voldaan aan de 9 PJ verplichting uit het Energieakkoord. Het plan zal verder worden afgestemd met de partijen van het Energieakkoord. De Borgingscommissie van het Energieakkoord zal een vinger aan de pols houden om te garanderen dat de doelen ook echt gehaald worden. Het voorstel voor de energiebesparing van 9 PJ mag niet ten koste gaan van het zogenoemde convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE-convenant). In dit convenant is op basis van vrijwilligheid afgesproken om maatregelen  te nemen die, zo heeft ECN berekend, leiden tot  22 PJ aan besparing in de periode 2017-2020. Als deze resultaten niet gehaald worden of als blijkt dat de voortgang van het akkoord van de industrie achterblijft, zullen de verplichtende maatregelen zoals eerder door de minister aangekondigd bij het ontbreken van een akkoord, alsnog in werking treden. (…)’

Bronnen
NOS, 6 april 2017: Energieverslinders kiezen eieren voor hun geld
Rijksoverheid, persbericht, 6 april 2017: Kamp verheugd over besparingsakkoord energie-intensieve industrie
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer, 6 april 2017: Kamerbrief over de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 (pdf, 2 pag.)
Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 (pdf, 4 pag.)
Foto: Tata Steel (FluxEnergie/© Paul Tolenaar)
Foto Kamp: Rijksoverheid
Foto De Boer: still uit uitzending WNL

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.