Duitse toeristen hebben geen last van windpark voor de kust

12 augustus 2015 – Duitse strandgangers storen zich niet aan windmolens voor de kust. 64 procent van de Duitse toeristen maakt het niet uit of er windmolens staan en één op de vijf komt zelfs liever, zo meldt Natuur & Milieu. 

Het Duitse onderzoeksbureau GFK voerde het onderzoek uit in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu. ‘De angst dat het toerisme afneemt door windmolens aan de kust, is dus ongegrond’, aldus directeur Campagnes Olof van der Gaag in het persbericht.

De respondenten van het online onderzoek kregen plaatjes te zien met een windmolenpark op 18,5 km afstand, de grens in bouwplannen voor nieuwe windparken.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Van de Duitsers die daadwerkelijk een Nederlandse kustplaats hebben bezocht waar windmolens te zien zijn, zoals Noordwijk, Bloemendaal of IJmuiden, zei 86 procent dat dit in de praktijk geen effect had gehad op hun strandbezoek. Voor 9 procent gold dat wel: zij zeiden minder vaak naar het strand te gaan. (…)’

Eerder onderzoek
Natuur & Milieu, voorstander van windparken op zee, liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van de commotie na een eerder rapport van Buck Consultants dat een negatieve invloed op het toerisme in de kustgemeenten voorspelde. Hieronder over dat rapport en nog twee andere onderzoeken naar de invloed van offshore windparken op toerisme.

  • Buck Consultants, Windmolenparken dicht op de kust (4 februari 2014)
    In opdracht van een aantal steden langs de kust, naar aanleiding van het onderzoek van minister Kamp naar windparken binnen de 12-mijlszone, dus dichter bij de kust.

De NOS meldde daar destijds over:
‘(…) Volgens onderzoek door Buck Consultants International in opdracht van de kuststeden kost de komst van windmolens de toeristische sector jaarlijks 100 miljoen euro. Ook zullen er zo’n 3000 banen verloren gaan. Ook de kustgemeenten pleiten ervoor om windmolens ver buiten de kust te plaatsen. Zo hebben Zandvoort en Noordwijk de inwoners gevraagd een petitie tegen windmolens te tekenen en hebben de burgemeesters van de Waddeneilanden een brandbrief geschreven naar het ministerie van Economische Zaken. (…)’

De gemeenten Noordwijk en Zandvoort sloegen toen alarm. Ook in het eerdere onderzoek leken Duitse toeristen minder gevoelig voor de windparken op zee.

  • ZKA Consultants, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme (3 december 2013)
    In opdracht van het ministerie van EZ en I&M

Conclusie: Een windpark voor de kust maakt het uitzicht duidelijk minder aantrekkelijk en werkt negatief door in de algemene beoordeling van de kust. Van de Nederlandse bezoekers vindt 10-34% een windpark op zee (zeer) storend. Bij Duitse verblijfstoeristen ligt dit percentage met 8-22% iets lager. Hoe verder weg een windpark van de kust ligt, hoe minder bezoekers het windpark (zeer) storend vinden. Een windpark voor de kust heeft (enigszins) negatieve invloed op kustbeleving en heeft ook een negatief effect op de bezoekintentie.

  • European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool: Windpark Fryslân Potentiële toeristische impact (2014)
    Internationale literatuurstudie naar effect windparken op zichtafstand van de kust op toerisme, in opdracht van Pondera Consult

Zorgen voor het tourisme blijken vooral vooraf te bestaan, maar zodra het windpark er eenmaal staat, valt het mee, zo stellen de onderzoekers. In Egmond aan Zee bleek de weerstand twee jaar na realisatie, met name onder Duitsers, sterk verminderd. In Brits, Duits, Deens en Canadees onderzoek was de houding ten opzichte van de windparken overwegend neutraal of zelfs positief.

Bronnen
de Volkskrant, 11 augustus 2015: Duitse toeristen storen zich niet aan windmolens op zee
NOS, 19 februari 2014: “3000 banen weg door windmolens”
Bolswarder Courant, 15 mei 2015: ‘Windmolenparken geen negatief effect op toerisme’
Rapport Natuur&Milieu en GFK, juli 2015: Houding en perceptie van Duitse toeristen t.a.v. windmolens aan de Nederlandse kust
Rapport Buck Consultants, Windmolenparken dicht op de kust (4 februari 2014)
Rapport ZKA Consultants, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme (3 december 2013)
Rapport European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool: Windpark Fryslân Potentiële toeristische impact (2014)

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.