‘Dutch parliament votes to close down country’s coal industry’

‘Dutch Dutch parliament votes to close down country’s coal industry’

26 september 2016 – Eerst een mea culpa. We lazen het pas gisteren in The Guardian van vrijdag: ‘Dutch parliament votes to close down country’s coal industry’. De Tweede Kamer nam donderdagavond een belangrijke motie aan, maar vrijdag kon je er – gek genoeg – alleen in een buitenlandse krant iets over lezen.

Uit het bericht van The Guardian
‘(…) Non-binding vote for 55% cut in CO2 emissions will require closure of remaining five plants and ensure country meets its Paris climate commitments.
The Dutch parliament has voted for a 55% cut in CO2 emissions by 2030, which would require the closure of all the country’s coal-fired power plants.
The unexpected vote on Thursday night by 77 to 72 would bring the Netherlands clearly into line with the Paris climate agreement, with some of the most ambitious climate policies in Europe. It is not binding on the government, but the Liberal and Labour parties say they will now push for speedy implementation of the motion.
Five Dutch coal-fired power stations were closed last year but the country still has another five plants in operation. Three of these came online in 2015, and have been blamed for a 5% rise in the country’s emissions last year.
The Dutch Liberal MP and vice president of the parliament, Stientje van Veldhoven, told the Guardian: “Closing down big coal plants – even if they were recently opened – is by far the most cost effective way to achieve the goals of the Paris agreement, and all countries will need to take such far-reaching measures. We cannot continue to use coal as the cheapest source of energy when it is the most expensive from a climate perspective.”
A court in the Netherlands last year ordered prime minister Mark Rutte’s government to cut its emissions by a quarter by 2020, citing the severity of the global warming threat which the Netherlands has recognised in international treaties. Dennis van Berkel, legal counsel for Urgenda, the group which brought the case, described the vote as “an enormous leap for climate policy in the Netherlands”. The vote also calls for a 25% emissions cut by 2020. (…)’

Het ontging de Nederlandse pers
De Nederlandse pers was kennelijk nogal gedesinteresseerd geraakt door de verkiezingspraat die voor ‘algemene beschouwingen’ moest doorgaan.

De eerste (en enige?) die (buiten Twitter) zaterdag in Nederland alsnog op de motie en het bericht van The Guardian attendeerde was Duurzaam Nieuws.

Uit het bericht van Duurzaam Nieuws
‘(…) De Tweede kamer stemde donderdag voor een motie die een vermindering van 55% CO2-uitstoot in 2030 mogelijk moet maken. De consequentie daarvan is sluiting van alle kolencentrales in het land. De onverwachte stemming op donderdagavond leverde een stand van 77-72 op. Wanneer de motie wordt uitgevoerd zou Nederland in lijn blijven met het klimaatakkoord van Parijs.
De motie is niet bindend voor de regering, maar de D66 en de PVDA zeggen dat ze zich nu ook sterk maken voor een snelle uitvoering van het besluit.
Vijf Nederlandse kolengestookte centrales werden vorig jaar al gesloten, maar er zijn nog vijf andere in bedrijf. Drie daarvan zijn pas een jaar in productie.  Maar die centrales zijn wel verantwoordelijk voor een stijging van 5% van de co2 uitstoot vorig jaar. (…)’

De tekst van de motie
De motie werd ingediend door Alexander Pechtold (D66) en mede-ondertekend door Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de wereld nog geen jaar geleden in Parijs vergaande afspraken maakte om de klimaatverandering een halt toe te roepen, en daarbij te streven naar een opwarming van de aarde van niet meer dan 1,5° Celsius;
overwegende dat dit forse beleidsmaatregelen zal vragen in alle deelnemende landen, om de CO2-uitstoot snel genoeg te laten dalen, en dat verschillende rapporten aantonen dat voor Nederland de sluiting van de kolencentrales de goedkoopste optie is;
verzoekt de regering, ervoor te zorgen, dat het tijdpad voor sluiting van de kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord, en een verlaging van de CO2-uitstoot met 25% in 2020 en 55% in 2030, en gaat over tot de orde van de dag.
Pechtold, Klaver, Segers (…)’

De motie werd aangenomen met 77 stemmen vóór en 72 tegen.
Vóór stemden: PvdA, SP, D66, ChriustenUnie, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de Partij voor de Dieren, 50+, en het kamerlid Klein.
Tegen stemden: VVD, CDA, PVV, SGP, de Groep Bontes/van Klaveren, de kamerleden Houwers en Van Vliet.

Bronnen
The Guardian, 23 september 2016: Dutch parliament votes to close down country’s coal industry
Tweede Kamer, tekst motie en stemming
Duurzaam Nieuws, 24 september 2016: Meerderheid parlement wil alle kolencentrales dicht
Foto: de stemming over de kolencentrale-motie

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.