Duurzame energie – Nederland 2013

Zonne-energie Nederland

Zonnestroom

Jaar Opgesteld vermogen Elektriciteitsproductie
  MW Mln kWh
2010 88 60
2011 145 100
2012 365 254
2013 722 504

 

Zonnewarmte

Jaar Collectoroppervlak Productie
  1.000 m2 TJ
2010 811 1001
2011 843 1041
2012 865 1069
2013 880 1089

Bron
CBS, 2014: Hernieuwbare energie in Nederland 2013


Windenergie Nederland

Aantal windmolens

Op land Opgesteld vermogen Elektriciteitsproductie (volgens EU-richtlijn)
  (MW) (mln kWh)
2010 2009 3737
2011 2088 3982
2012 2205 4156
2013 2479 4620

 

Op zee Opgesteld vermogen Elektriciteitsproductie (volgens EU-richtlijn)
  (MW) (mln kWh)
2010 228 765
2011 228 743
2012 228 782
2013 228 737

Bron
CBS, 2014: Hernieuwbare energie in Nederland 2013


Waterkracht Nederland

Zowel voor het opgesteld vermogen als voor de elektriciteitsproductie is een ondergrens gehanteerd van 0,1 MW geïnstalleerd vermogen per installatie. Beneden deze grens zijn enkele kleinere installaties aanwezig met een totaal geschat vermogen van ongeveer 0,3 MW. Dat is minder dan 1 procent van het totaal.

Jaar Aantal systemen > 0,1 MW Opgesteld vermogen Elektriciteitsproductie (mln kWh)
1990 5 37 85
1995 5 37 98
2000 6 37 100
2005 6 37 100
2010 7 37 101
2011 7 37 100
2012 7 37 100
2013 7 37 101

 Nederland heeft drie middelgrote waterkrachtcentrales:
in Alphen/Lith, Linne, Maurik. De centrales in Roermond en Gramsbergen zijn aanzienlijk kleiner.

Waar? Vermogen (Productie) Vistrap? Visgeleidings- systeem? Eigenaar (in bedrijf sinds)
Maas, Alphen / Lith 14 MW (45 GWh) Ja Nee Nuon (1990)
Maas, Linne 11 MW (32 GWh) Ja Nee Essent (1989)
Nederrijn, Maurik 10 MW (24 GWh) Ja Nee Nuon (1988)
Roer, Roermond 0,2 MW (1,3 GWh) Ja Nee Nuon (2000)
Vecht, Grams- bergen 0,1 MW (0,3 GWh) Ja Nee Essent (1988)

Het totaal vermogen aan waterkracht bedraagt in Nederland 37 megawatt.
Dit is de maximale hoeveelheid energie die geleverd kan worden, onder optimale omstandigheden.

Bronnen
Website Milieu Centraal
CBS, 2014: Hernieuwbare energie in Nederland 2013


Biomassa Nederland

(voorlopige cijfers in TJ, 2013)

 

Primair verbruik (definitie Eurostat/IEA) Bruto energetisch eindverbruik Vermeden verbruik van fossiele primaire energie
AVI’s 40 029 16 717 24 089
centrales 15 691 6 948 15 691
Houtketels bedrijven 3 027 3 027 2 859
Houtkachels huishoudens 12 823 12 823 8 136
Houtskool huishoudens 270 270
Overige biomassaverbranding 14 841 6 788 10 491
Stortgas 1 032 412 706
Biogas uit RWZI’s 2 421 2 040 1 867
Co-vergisting mest 5 240 4 305 5 163
Biogas overig 3 984 3 046 3 602
Biobrandstof wegverkeer 13 378 12 924 12 924
Totaal 112 736 69 301 85 529

Bron
CBS, 2014: Hernieuwbare energie in Nederland 2013S


> Alle data

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.