CO2-uitstoot: Eneco laagste, E.ON hoogste

CO2-uitstoot: Eneco laagste, E.ON hoogste

21 december 2015 – E.ON en RWE/Essent waren in 2014 de elektriciteitsproducenten met de hoogste CO2-uitstoot per geproduceerde kilowatuur (kWh) stroom in Nederland. De schoonste bedrijven waren Delta en Eneco.

Dit blijkt uit een ranglijst van elektriciteitsproducenten die vrijdag is gepubliceerd. De ranglijst is opgesteld door onderzoeksbureau Ecofys in opdracht van Eneco.

Uit het persbericht van Eneco
‘(…) Ecofys heeft zich voor de CO2-emissies van de bedrijven gebaseerd op de cijfers zoals gerapporteerd en geverifieerd door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) in het kader van de uitstoot van bedrijven onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Ecofys is een zelfstandige deelneming van Eneco Groep.
De gemiddelde CO2-intensiteit ofwel de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh van de in Nederland, door de zeven grote elektriciteitsproducenten, geproduceerde stroom bedroeg in 2014 ruim 530 gram CO2/kWh. Dit is relatief hoog door een fors aandeel kolenstroom.

CO2-intensiteit per KWh moet richting nul voor bereiken 2° doelstelling van Parijs
Tegen 2050 dient de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh elektriciteit in Europa gedaald te zijn tot dichtbij nul, hooguit 10 gram CO2/kWh volgens de EU-scenario’s om binnen de tweegraden doelstelling van Parijs te blijven. Daarvoor zijn dus nog zeer aanzienlijke reducties nodig. Op dit ogenblik is de trend in Nederland juist stijgend. De drie nieuwe kolencentrales zijn in 2015 volledig operationeel geworden. Naar verwachting zal daarom de absolute CO2-uitstoot en CO2-intensiteit van E.on, RWE/Essent en Engie (GDF/Suez) in 2015 in Nederland toenemen. De CO2-emissies van het Zeeuwse Delta zullen verder dalen omdat het bedrijf haar enige kolencentrale deze maand heeft gesloten.

Over de studie
De totale CO2-uitstoot in Nederland in 2014 is volgens de laatste raming in de Nationale Energieverkenning van ECN gelijk aan 158 megaton. Hiervan wordt circa 30% veroorzaakt door de productie van elektriciteit. Deze sector is daarmee van groot belang bij de aanpak van klimaatverandering. Tegen deze achtergrond heeft Eneco aan advies en onderzoeksbureau Ecofys gevraagd om te onderzoeken welke bedrijven in Nederland verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie in Nederland in 2014. (…)’

Conclusie Ecofys
Uit het rapport van Ecofys
‘(…) De gemiddelde emissie intensiteit van de in Nederland door de zeven grote elektriciteitsproducenten geproduceerde stroom bedroeg in 2014 ruim 530 g/kWh. Dit is vrij hoog door een fors aandeel kolen-stroom. De emissie intensiteit per bedrijf loopt sterk uiteen door grote verschillen in de brandstofmix, van ca. 150 g/kWh voor Eneco (gas + duurzaam) tot circa 750 g/kWh voor E.on (groot aandeel kolen).
Tegen 2050 dient de emissie intensiteit voor elektriciteitsproductie in de EU gedaald te zijn tot dicht-bij nul, hooguit 10 g/kWh volgens de EU-scenario’s. Daarvoor zijn dus nog zeer aanzienlijke reducties nodig. Op dit ogenblik is de trend in Nederland juist stijgend, door het volledig in bedrijf komen van drie grote nieuwe kolencentrales. Daartegenover gaan een aantal oudere kolencentrales uiterlijk per juli 2017 gesloten worden, voortvloeiend uit het Energieakkoord. De eerste daarvan zijn inmiddels gesloten. (…)’

Absolute CO2-uitstoot per elektriciteitsproducent in 2014

Absolute CO2-uitstoot per el;ektriciteitsproducent 2014

CO2-emissie intensiteit (emissie per eenheid elektriciteitsproductie)

CO2-emissieintensiteit

Bronnen
Eneco, persbericht, 18 december 2015: Ranglijst elektriciteitsproducenten op basis van CO2-uitstoot in Nederland
Ecofys, rapport, 18 december 2015: CO2-uitstoot elektriciteits-producenten in Nederland 2014 (pdf, 31 pag.)
Foto: Kerncentrale Borssele (foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Onderwerpen: , , , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.