EBN: ‘Situatie gaswinning op zee nijpend’

EBN: ‘Situatie gaswinning op zee nijpend’

22 juni 2016Dalende productie, winsten onder druk, een infrastructuur die bedreigd wordt: EBN noemt de situatie van gaswinning op zee ‘nijpend’.

Het AD bericht dat de gaswinning op zee sterk terugloopt, ‘in recordtempo’.
Uit het bericht van het AD
‘(…) In het slechtste scenario, met aanhoudend lage gasprijzen, wordt er in 2030 nog maar 4 miljard kubieke meter gas gewonnen, becijfert EBN. Om een idee te geven: vorig jaar leverde de Noordzee nog 22 miljard kuub. In het allergunstigste geval is daar volgens EBN in 2030 12,5 miljard kuub van over.
De gevolgen voor de staatskas laten zich raden. De gasbaten hebben als gevolg van de situatie in Groningen en de lagere energieprijzen al een enorme knauw gekregen. Werd de overheidsbegroting in 2013 nog met ruim 13 miljard euro gespekt, in 2015 was daar nog maar 6 miljard van over.
Hoe groot het effect van lagere winning op de Noordzee is, kan een woordvoerder van EBN niet zeggen. ,,Dat hangt af van bijvoorbeeld de prijs en de winningskosten af. Daar zijn nu geen goede uitspraken over te doen.” Financiën heeft de gasinkomsten voor de komende jaren al conservatief begroot. Tot en met 2021 is in de rijksbegroting ongeveer 2 miljard euro per jaar ingeboekt, meldt een woordvoerster. (…)’

160622-vHoogstraaten
Jan Willem van Hoogstraaten (EBN): ‘Tegenwind én mogelijkheden’

Lage gasprijzen en laag investeringsniveau
Uit een bericht van EBN

‘(…) Belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage gasprijzen en het lage investeringsniveau. De productie uit de kleine velden was in 2015 22,4 miljard m3, een daling van 7 procent ten opzichte van 2014. (…) Ondanks de huidige nijpende situatie ziet EBN ook mogelijkheden.
CEO Jan Willem van Hoogstraten: “Onmiskenbaar zitten we in een periode van stevige tegenwind. Daar zijn we ons terdege van bewust en worden we iedere dag weer mee geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat er in onze optiek nog voldoende mogelijkheden zijn om kleine velden verantwoord op te sporen en te ontwikkelen. Meer dan ooit is daar echter creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor nodig. Wordt hier aan voldaan dan heeft de Noordzee nog steeds voldoende ontwikkelpotentieel.”

Nog 150 miljard m3 aardgas in Nederlandse deel Noordzee
Het Nederlandse deel van het continentale plat heeft nog steeds veel potentie, zo valt in Focus te lezen. Het Noordelijk deel op zee wordt continu bestudeerd, en onderzoek heeft uitgewezen dat de potentie in dit deel van de Noordzee oploopt tot 150 miljard m3 aardgas. Voor deze afgelegen gebieden met weinig infrastructuur geldt, met name in het huidige tijdgewricht, dat kostenefficiency buitengewoon belangrijk is. Dat neemt niet weg dat zich ook hier voldoende mogelijkheden voordoen. (…)

Maatschappelijke discussie
De maatschappelijke discussie met betrekking tot gas gaat onverminderd door. Er is bezorgdheid in de samenleving over zowel de veiligheid rondom gaswinning als de klimaatverandering. De E&P industrie onderkent deze bezorgdheid. Meer dan ooit staat daarom het belang van een open en transparante dialoog met de omgeving en alle stakeholders centraal.
EBN werkt mee aan de uitvoering van het standpunt van de Nederlandse overheid om te streven naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dit te kunnen realiseren is een transitie van energie uit fossiele brandstof naar energie uit hernieuwbare bronnen noodzakelijk. Om deze transitie mogelijk te maken speelt gas de komende decennia waarschijnlijk een belangrijke rol. Tegelijkertijd hanteren we het credo ‘gas op maat’, waarbij het uitgangspunt is dat gas daar wordt ingezet waar het een bijdrage aan de transitie levert. (…)’

‘Focus on Dutch Oil & Gas’
EBN baseert zich op haar rapport Focus on Dutch Oil & Gas 2016.
EBN brengt sinds 2009 jaarlijks een ‘Focus on Dutch Oil & Gas’-rapport uit. Het rapport belicht de status van de Nederlandse E&P-sector. Vanuit haar overzichtspositie schetst EBN kansen voor verdere ontwikkeling van deze industrie.

Bronnen
AD, 22 juni 2016: Gaswinning op zee loopt terug (via Blendle)
EBN, 21 juni 2016: Winstgevendheid kleine velden verder onder druk
EBN, rapport: Focus on Dutch Oil & Gas (pdf, 76 pag.)
Foto EBN

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.