ECN: ‘Beleidsmakers kom in actie voor elektrisch vervoer!’

21 juli 2015 – ECN roept beleidsmakers op in actie te komen. ‘De transitie naar elektrisch vervoer gaat niet vanzelf. Maak een doordacht plan en werk samen.’

ECN biedt zichzelf aan voor ondersteuning: ‘Onze expertise zit hem in het ontwikkelen van evenwichtige beleidskaders. Zo kunnen we de elektrische transitie faciliteren tegen de laagste kosten én de samenwerking tussen alle betrokkenen ondersteunen.’

Uit een bericht van ECN
‘(…) In 2050 moeten alle personenauto’s in Europa aangedreven worden door een elektromotor, waarbij de elektriciteit komt uit batterijen of waterstof-brandstofcellen. Dat lijkt cruciaal om de Europese CO2 reductiedoelstelling voor transport te halen. Maar hoe zorgen landen ervoor dat er genoeg laadpalen zijn? Dat elektriciteitsnetten niet overbelast raken? En dat waterstoftankstations beschikbaar zijn? Beleidsmakers moeten nu in actie komen, vindt onderzoeker Hein de Wilde van ECN. “De transitie naar elektrisch vervoer gaat niet vanzelf.”
Hard duwen en vooral samenwerken. Dat is wat beleidsmakers op lokaal, landelijk en Europees niveau de komende jaren moeten doen om Europeanen massaal te laten overstappen op ‘zero emissie’-voertuigen.

Revolutie in de transportsector
Als we de EU-doelstelling voor de transportsector willen halen, is er een revolutie nodig in de transportsector. Ten opzichte van vandaag moet er een CO2-reductie van maar liefst 70 procent zijn gerealiseerd in 2050. Dat houdt in dat verbrandingsmotoren en benzinepompen in de komende decennia plaats moeten maken voor accu’s, brandstofcellen, laadpalen en waterstoftankstations. Vanaf 2035 mogen er alleen nieuwe personenauto’s verkocht worden die in staat zijn om emissievrij te rijden, omdat het simpelweg vijftien jaar duurt voordat het hele wagenpark vervangen is. En omdat biobrandstoffen tegen die tijd zijn gereserveerd voor langeafstand transport, zullen nieuwe personenauto’s een elektrische aandrijving nodig hebben. Bovendien resteert dan nog de uitstoot van zwaardere vrachtwagens vliegtuigen, schepen en treinen, die deels nog fossiele brandstoffen zullen gebruiken.

Prioriteiten voor beleidsmakers
In het Europese Green eMotion project onderzochten we wat er nodig is voor een grootschalige uitrol van batterij-elektrische auto’s. Mijn collega’s en ik hebben een aantal topprioriteiten geïdentificeerd. Zo moet er vanaf 2035 een infrastructuur zijn waarbij auto’s overal in Europa kunnen laden. Het elektriciteitsnet moet het aankunnen, mensen moeten een elektrische auto willen kopen en de beleidsmakers moeten dezelfde doelen nastreven. De transitie naar elektrisch vervoer gaat nu eenmaal niet vanzelf. Daarom pleiten wij voor subsidies die investeerders over de streep trekken en voor oplaadpunten op slimme locaties, zoals benzinestations of winkelcentra. Daarnaast moeten ontwikkelaars bij nieuwbouw nu al rekening houden met elektrisch rijden, bijvoorbeeld door de aanleg van leidingen of aansluitingen voor laadpunten in parkeergarages bij wooncomplexen. Afwachten is geen optie meer.

Kom direct in actie
Beleidsmakers moeten nu in actie komen om over 20 jaar klaar te zijn voor een massale toename van elektrisch vervoer. Maak een doordacht plan en werk samen, is mijn advies. ECN kan hierbij ondersteunen op lokaal, landelijk en Europees niveau. Onze expertise zit hem in het ontwikkelen van evenwichtige beleidskaders. Zo kunnen we de elektrische transitie faciliteren tegen de laagste kosten én de samenwerking tussen alle betrokkenen ondersteunen. (…)’
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.