ECN: ‘Binnen acht jaar kan offshore wind 40% goedkoper zijn’

 

30 september 2015 – Ja, het is mogelijk om binnen acht jaar een kostenreductie 40% voor offshore windenergie te bereiken. ECN onderzocht de haalbaarheid van deze eis uit het Energieakkoord.

Uit een bericht van ECN
(…)’ Offshore windenergie is in [het SER Energieakkoord] een belangrijke pijler. De bouw van 3500 megawatt aan offshore windvermogen is gepland, met de eis dat de kosten in 2023 met 40 procent zijn gedaald.
ECN heeft onderzocht in hoeverre  de noodzakelijke 40 procent kostenreductie voor offshore wind haalbaar is. In dit visiedocument onderbouwt ECN dat de kosten van wind op zee in Nederland met 40 procent kunnen dalen en laat zien hoe. Er is een combinatie van verschillende strategieën nodig die neerkomt op 5 stappen:

  1. Technologische vernieuwing: Ten eerste leidt een combinatie van het gebruik van grotere rotoren, het verder uit elkaar plaatsen van de windturbines en het toepassen van technologische vernieuwingen in de windmolen zelf al snel tot een kostenreductie van 15 procent.
  2. Verbetering ontwerp: Verbetering van de lay-out, de volledige afstemming en optimalisatie van het windpark en de logistiek en infrastructuur op parkniveau zorgen daarnaast voor een verlaging in kosten van 6 procent.
  3. Efficiëntie projectontwikkelaar: Voor de volgende Nederlandse offshore windparken verzorgt TenneT de aansluiting van het park aan het hoogspanningsnet. De netbeheerder is hierbij in staat een reductie van 10 procent te realiseren op de kosten van energieopwekking door standaardisatie, inkoopvoordelen, systeem optimalisatie en leereffecten.
  4. Samenwerking windmolenparken: Ook leidt een goede samenwerking tussen windmolenparken, het verminderen van risico’s en het testen en demonstreren van innovaties tot een kosten verlaging van 10 procent.
  5. Optimalisatie organisatie en kosten: Ten slotte zorgen de effecten van verbeterde organisatie en management en het optimaliseren van kapitaalkosten voor een laatste 3 procent aan kostenreductie.

ECN toont hiermee aan dat innovaties in de offshore windparken de grootste rol spelen in het behalen van de gestelde norm. Echter, wij zien ook belemmeringen op dit gebied. Niet-geverifieerde innovaties worden gezien als extra risico’s en zorgen daarbij voor extra kosten in verband met het aantrekken van met name vreemd vermogen. Effectieve offshore testfaciliteiten verkorten de weg naar kostenverlagende innovaties, maar deze zijn nog in te geringe mate aanwezig in Nederland.

Toch is de kostenreductie haalbaar. De kostenanalyse van ECN stelt dat het toepassen van de genoemde strategieën tot een kostenreductie van 40 procent in 2023 ten opzichte van 2010 leidt. Tegen die tijd bewijst dit dat offshore windenergie daadwerkelijk een financieel-economisch duurzaam alternatief is. (…)’

Bronnen
ECN, 29 september 2015: 40 procent kostenreductie voor offshore windenergie haalbaar in 2023

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.